skip to Main Content

Ny garantipulje til virksomheder der ansætter socialt udsatte

Den Sociale Kapitalfond har i samarbejde med TrygFonden etableret en garantiordning på 20 millioner kroner, som er øremærket virksomheder, der har socialt ansvar, som et bærende element i forretningsgrundlaget.

Det Det kunne f.eks. være virksomheder som Specialisterne og Bornholms Mosteri, der ansætter psykisk sårbare borgere

Den sociale akutpulje på 20 mio. kr. kan ansøges via et særligt ansøgningsskema – og Den Sociale Kapitalfond vil gøre sit bedste for at  give svar på ansøgningen inden for tre hverdage. På den måde kan garantien stilles hurtigst muligt og dermed sikre virksomhedernes videre drift og udvikling.

Med initiativet garanterer TrygFonden for lån i virksomhedens sædvanlige pengeinstitut, mens Den Sociale Kapitalfond tilbyder sparring til virksomhederne.

Virksomheder skal opfylde nedenstående kriterier for at  komme i betragtning til en lånegaranti:

  1. Være en Registreret Socialøkonomisk Virksomhed eller have socialt ansvar som et bærende element i forretningsmodellen
  2. Være påvirket negativt indtjenings- og likviditetsmæssigt som følge af Covid-19 epidemien
  3. Ikke kunne gøre brug af den statslige Covid-19 garanti
  4. Have opnået et lånetilbud fra sit pengeinstitut til dækning af det akutte likviditetsbehov
  5. I samarbejde med sit pengeinstitut at indsende en kort ansøgning med beskrivelse af hvorfor virksomheden opfylder pkt. 1-3
  6. Indberetning af sociale og finansielle indikatorer til TrygFonden og Den Sociale Kapitalfond via et online spørgeskema i garantiens løbetid.

Ansøgning til en socialøkonomisk garanti kan foretages fra den 6. april 2020.

Læs mere her

Kilde: Den Sociale Kapitalfond

Back To Top