skip to Main Content

Sosialt entreprenørskap – Økt synlighet og større handlingsrom

”Sosialt entreprenørskap – Økt synlighet og større handlingsrom” er en ny rapport udfærdiget af SESAM ved Universitetet i Sørøst-Norge, som kortlægger forskellige tiltag i de nordiske lande, Holland og Skotland, der er iværksæt for at gøre for sociale entreprenører mere synlige.

Rapporten belyser tiltag som er sat i værk for at synliggøre sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder som mulige samarbejdspartnere for offentlige myndigheder og som aktører, der sælger produkter og ydelser på markedet.

Rapporten er bestilt af Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) på baggrund af en tidligere rapport (Samarbeid om sosialt entreprenørskap), der blev udfærdiget i 2018 af en tværministeriel arbejdsgruppe samt en rapport fra Nordisk Ministerråd i 2015.
Den netop udgivne rapport skal sammen med den tidligere rapport være med til at danne grundlag for at vurdere, hvilke politiske indsatser, der kan sættes i værk for at videreudvikle socialt entreprenørskab i Norge.

Forfatter til rapporten er udfærdiget af Lars U. Kobro, centerleder ved Universitetet i Sørøst-Norges Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM).

Læs rapporten her

 

 

Back To Top