skip to Main Content

Social enterprises and their ecosystems in Europe – Comparative synthesis report

Ny rapport fra EU-Kommissionen samler erfaringer fra socialøkonomiske virksomheder i 35 europæiske lande.

Egenskaber ved socialøkonomiske virksomhed adskiller sig meget fra land til land med hensyn til antal, størrelse, juridiske former og aktivitetsområder.
For at skabe et klarere billede har EU-Kommissionen gennem forskningsprojektet ”Social enterprises and their ecosystems in Europe” foretaget en række undersøgelser, der kortlægger situationen for socialøkonomiske virksomheder i de 35 europæiske lande (dvs 28 EU lande og Albanien, Island, Montenegro, Nord Makedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet) ved hjælp af en fælles definition og tilgang.

Denne synteserapport samler og fortolker på EU-niveau de vigtigste konklusioner fra de 35 landerapporter og tegner et europæisk billede af socialøkonomiske virksomheder og de miljøer, de opererer i, ”økosystemerne”.
Rapporten samler et omfattende billede af forskellige landetraditioner, fremtrædende tendenser og centrale udfordringer i hele Europa.

Rapporten viser bl.a. at 16 EU lande har indført ny lovgivning i forhold til socialøkonomiske virksomheder gennem det sidste årti, og 11 lande har indført specifikke politikker for at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder.

I flere lande er interessen for socialøkonomiske virksomheder steget bemærkelsesværdigt blandt politikere, offentlige myndigheder og forskere, men i flere lande ser det også ud til at feltet har tabt momentum efter at have været højt prioriteret og efter indførelse af politikker og lovgivning. Det gælder bl.a. lande som Danmark, Belgien, Cypern, Kroatien og Rumænien.

Læs rapporten her

Man kan finde de enkelte landerapporter her

Læs også: Social Enterprises and their Ecosystems in Europe 2018-2019

Back To Top