skip to Main Content

RecyclesPay Educational Product

RecyclesPay Educational Product  er et  nigeriansk project som bekæmper plastikforurening og finansierer fattige børns skolegang.

Nigeria er et af verdens fattigste lande, hvor cirka 91 millioner mennesker lever i fattigdom. Den udbredte fattigdom i Nigeria’s befolkning betyder at der aktuelt ifølge UNICEF er mere end 10, 5 millioner børn som ikke går i skole fordi familien ikke har råd til at betale for deres skolegang. Samtidig er Nigeria udfordret af store problemer med plastik-affald – mere end 450.000 tons plastik ender i Nigerias havområder hvert år.

Begge problematikker har store konsekvenser for det nigerianske samfund – og nu har to organisationer – Morit International School og African CLEANUP Initiative – indgået et samarbejde der skal modarbejde plastikforureningen i Nigerias hovedstad Lagos og samtidig bidrage til fattige børns mulighed for at komme i skole.

Projektet ’RecyclesPay Educational Product’ giver de forældre som ikke har råd til at betale for børnenes uddannelse mulighed for at betale ved at aflevere plastikflasker som de har indsamlet i lokalområdet. Flaskerne omregnes til beløb der så går direkte til betaling af udgifterne til børnenes skolegang.

Lederen af African CLEANUP Initiative Alex Akhigbe fortæller at projektet er startet op til gavn for lokalsamfundet i Lagos for at øge engagementet i affaldsbekæmpelse og uddannelse, og målet for det kommende år er at få 10.000 væk fra gaden og ind på skolebænken.

Læs mere på : https://www.businessinsider.com og på: https://www.pulse.ng

Læs mere om African CLEANUP Initiative  (ACI) på: https://acuinitiative.org

Back To Top