skip to Main Content

Bæredygtighed – Fra moralsk pegefinger til etisk kompas

Bæredygtighed – Fra moralsk pegefinger til etisk kompas er en ny bog af Lone Belling, som sætter fokus på bæredygtighed som afgørende faktor og trend for vores liv og samfundsudvikling på vej ind i 2020’erne

Bogen understreger menneskehedens behov for et etisk kompas i forbindelse med den store omstilling vi nødvendigvis skal igennem i de kommende år for at sikre en bæredygtig fremtid.

Samtidig rejser den flere spørgsmål, som vi kommer til at forholde os til. Hvordan skal vi orientere os som borgere, forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder, så intentioner bliver til bæredygtig levevis? Hvordan omsætte de mange alarmerende fakta til fremadrettede handlinger? Hvordan indgyde håb og handlekraft og ikke forfalde til afmagt eller ligegyldighed?  Det er svære spørgsmål, og derfor har vi brug for både at lytte udad til verdens behov og lytte indad til hjertets stemme, så vi kan mærke vores forbundenhed med dyr og mennesker på denne klode og derved skærpe vores evne til at vælge til og fra. På den måde kan vi forfine vores etiske kompas, der fungere som en indre samvittighedsfuld stemme, der hjælper os til at skabe overensstemmelse mellem værdier og handlinger.

Bogen er til de borgere, virksomheder og myndigheder, som vil være med til at vise vejen og har modet til at tage det næste skridt for at bidrage til en fælles bevægelse mod bæredygtig udvikling. Det er til dem, der vil følge deres etiske kompas og handle derefter.

Om Lone Belling
Lone Belling er skribent, foredragsholder og konsulent med særlig vægt på bæredygtighed, dannelse og innovation. Hun er stifter af konsulentfirmaet Liv og Lederskab og har tidligere udgivet bøgerne:
Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden (2017),
Teori U – som ramme for innovativ organisationsudvikling (2012),
Fortællinger fra U’et – Teori U omsat i liv, læring og lederskab (red.) (2010).

Fakta
Titel: Bæredygtighed – Fra moralsk pegefinger til etisk kompas
Forfatter: Lone Belling
Forlag: Muusmann Forlag
ISBN: 9788793679597
Udgivelsesdato: 11.11.2019
Bogen kan købes hos Bog & Ide her

 

 

 

 

 

 

Back To Top