skip to Main Content

Measuring Social Change

”Measuring Social Change” er en ny bog af Alnoor Ebrahim som giver retningslinjer for, hvordan organisationer og virksomheder kan måle og håndtere den positive forandring de skaber.

Alnoor Ebrahim tager afsæt i den aktuelle samfundssituation hvor vi er vidne til en eksplosion i bestræbelserne på at levere sociale ændringer. Alligevel lever vi i en verden med hurtigt stigende ulighed, hvor tjenester inden for den sociale sektor ikke er i stand til at holde trit med samfundsbehov. Alnoor Ebrahim adresserer et af de grundlæggende dilemmaer, som lederne står overfor, når de navigerer i dette usikre terræn: præstationsmåling. Hvordan kan de måle præstationer mod reduktion af fattigdom, forbedring af folkesundheden eller fremme af menneskerettighederne? Hvilke resultater kan de med rimelighed måle og legitimt tage æren for?
Bogen håndterer tre centrale udfordringer med hensyn til ydeevne, som sociale virksomheder og almennyttige organisationer står overfor: hvad der skal måles, hvilke slags performance-systemer der skal bygges, og hvordan man tilpasser flere krav til ansvarlighed.

Ebrahim’s analyse fokuserer på årsagsforholdet mellem 1) en organisations aktiviteter 2) resultaterne og 3) muligheden for kontrol over disse resultater. Han viser gennem en række cases hvordan forskellige strategier ift. aktiviteter og resultatstyring giver mulighed for større kontrol over såvel kort- som langsigtede resultater. Der præsenteres fire forskellige typer strategier for ledere og detaljerede typer af præstationsmåling og ansvarlighedssystemer, der kan tilpasses til den enkelte organisation/virksomhed. Desuden undersøger bogen hvilken rolle finansieringsinstitutter såsom påvirkningsinvestorer, filantropiske stiftelser og internationale ngo’er spiller og skitserer, hvordan de bedst kan muliggøre en meningsfuld præstationsmåling.

Fakta om bogen:
Titel: Measuring Social Change
Forfatter: Alnoor Ebrahim
Forlag:  Stanford Business Books
Udgivelses-dato: Juli 2019
Bogen er på 320 sider og kan købes her

Kilde: Stanford Social Innovation.org
Review by Paul Brest, Stanford Social Innovation.org, Winter 2020

 

 

Back To Top