skip to Main Content

Sustainable Change Makers

Målet med Sustainable Change Makers er, at sammensætte et forskelligartet netværk af unge millennials inden for bæredygtighedsfeltet, hvor ligesindede forandringsagenter kan udveksle erfaringer, dele inspiration, adressere faglige udfordringer, dele netværk, invitere til events og lokalisere medafsender i pressen af budskaber på tværs af feltet.

Dette fællesskab skal så blive en go-to platform for organisationer, netværk og fagpersoner inden for bæredygtighedsfeltet, der ønsker unges/millennials perspektiv på bæredygtighedsdagsordenen og organisationers rolle i den. Herudover er det også et klart mål at sætte en dagsorden via sociale medier og debatspalterne i medierne.

Vi har snakket med August Septimius Krogh, der er netværksleder for Sustainable Change Makers i Aarhus.

“At være med i Sustainable Change Makers har for mig været et personligt cadeau ift. at den måde jeg tænker på og det jeg arbejder for, bliver anerkendt af andre der arbejder for det samme. Altså at jeg er en del af en bevægelse og ikke en lone-wolf, hvilket jeg tror det kan føles som for mange der går all in i den grønne dagsorden, hvis de kigger i deres personlige netværk og det ikke følger med. Derudover er det en inspirationskilde at kunne mødes og snakke med mennesker der tænker forskelligt fra mig, men tror på det samme. Vi kan udfordre hinanden, og det udvider horisont, giver perspektiv og giver os mulighed for at vokse sammen, i stedet for bare at blive en snakke-klub hvor man klapper hinanden på skuldrene.”

“SCM er i skrivende stund under en organisatorisk udvikling, der vil påvirke det konkrete bidrag, men som det er nu er bidraget todelt. Et internt og et eksternt. Det interne handler om, som nævnt for min egen motivation, at styrke medlemmerne. Vi er 45 medlemmer, der arbejder med den grønne omstilling på tværs af brancher og sektorer, og i mødet med hinanden vokser vi og får fornyet energi i vores arbejde.

Den eksterne har indtil videre taget form i at forskellige organisationer har efterspurgt vores tanker omkring forskellige emner, som forskellige change makers bidrager med i form af at deltage i debatter, konferencer, taler mm. Ligeledes udgiver vi blog-artikler fra vores change makers, der sætter en unik vinkel på den grønne dagsorden, ud fra den enkelte change makers perspektiv.”

“Sustainable Change Makers er samlingspunkt for vidensdeling og samarbejde om den bæredygtige agenda. Målet er at blive go to-platform for organisationer, netværk og fagpersoner, der ønsker handlingsorienteret perspektiv fra millennials på bæredygtighedsdagsordenen og organisationers rolle i den frem mod 2030.”

Hvis man vil vide mere om Sustainable Change Makers eller overvejer at søge om en plads hos dem, så kan man læse mere på: www.change-makers.dk

Back To Top