skip to Main Content

SocialBar

SocialBar er et netværksarrangement for aktører på tværs af det sociale felt. Det sociale Danmark er god til mange ting, men netværk er ikke en af dem. En kortlægning af ”Magtens atlas” viser, at aktørerne i Foreningsdanmark er meget dårligt forbundet. Det vil SocialBar gøre noget ved.

Med et glas i hånden, udsigt til weekend og et lokale fyldt med dygtige, engagerede og idérige folk fra det sociale Danmark kan der opstå samarbejde, udvikling og indflydelse på det sociale felt.

Sidste bar var d. 8 november, hvor Niels Christian Barkholdt fra Social Talks fortalte om deres foretagende. Den efterfølgende bar, var en tillidsbar, med formål at støtte Ungdommens Røde Kors projekt, Unge på Flugt. Projektet er en 24 timers simulering af livet som flygtning, som danske skoleelever kan opleve, for at opnå perspektiv.

Man kan skrive til RådgivningsDanmarks sekretariat, hvis man gerne vil være vært ved en SocialBar. Nye værter prioriteres over gengangere. Man kan også skrive, hvis man har en god idé til en gæstetaler, der kan bidrage med nye, udfordrende eller bare super gode pointer til det sociale Danmark

Man kan læse mere om projektet på: socialbar.dk

RådgivningsDanmarks mail: info@radgivnings.dk

Back To Top