skip to Main Content

RSV-ordningen kunne være mere kendt

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder kunne være mere kendt. Det vil Sociale Entreprenører i Danmark bidrage til, så her følger en lille opsamling om RSV-ordningen og en opfordring til at hjælpe med at udbrede kendskabet til den.

RSV står for Registreret Socialøkonomisk Virksomhed. I skrivende stund er der 458 aktive registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Det er en virksomhedsmarkering og mærkeordning man kan få lov til at bruge, hvis man tilmelder sig dette på Virk.dk og ikke mindst overholde og rapportere på de fem krav for denne status: Have et socialt formål, være erhvervsdrivende, være uafhængig af det offentlige, være inddragende og ansvarlig i sit virke og have en social håndtering af overskud.

Baggrund
2014 vedtog Folketinget lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der trådte i kraft den 1. januar 2015. Loven udmønter anbefalingerne fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, som blev nedsat i 2013 af den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti). Loven indførte en registreringsordning for private virksomheder, der driver erhverv med det formål at fremme sociale formål gennem deres virke og indtjening. Lovens formål er at medvirke til at definere og skabe en fælles identitet for sådanne virksomheder gennem en registreringsordning samt give virksomheder en eneret til brug af betegnelsen RSV.

Skiftende regeringer har dog svigtet ordningen gentagende gange ved at de-finansiere tiltag, der har haft til formål at styrke forholdene for socialøkonomiske virksomheder. Ordningen skulle være med til at styrke feltet og øge konkurrenceevnen.

Evaluering
I den officielle evaluering omkring RSV fra Erhvervsstyrelsen fra december, der ikke har fået meget opmærksomhed, kan man læse følgende om ordningens tilstand:

“Det kan dog også konkluderes, at registreringsordningen ikke har medført markedsføringsmæssige fordele i det omfang, som der var tiltænkt med loven. Dette kan bl.a. skyldes, at offentlige og private opgaveudbydere ikke har tilstrækkeligt kendskab til registreringsordningen. Det bemærkes yderligere, at lovens samspil med andre regelsæt har skabt en række udfordringer, som for nogle registrerede socialøkonomiske virksomheder har reduceret anvendeligheden af ordningen.”

Som det fremgår, så er en af de store udfordringer kendskabet. Vi vil hos Sociale Entreprenører i Danmark derfor gerne være med til at styrke kendskabet, for igen at styrke ordningen og hele det socialøkonomiske felt. Derfor vil vi gerne opfordre alle, der ønsker at se socialøkonomien udvikle sig, til at dele nyheder og information om ordningen. Det kan være at dele en historie om en registreret socialøkonomisk virksomhed, bruge hashtagget #RSV når man poster på sociale medier om en registreret socialøkonomisk virksomhed, selv opnå registreringen eller noget helt fjerde.

Man kan læse mere om ordningen på SED´s side her
Eller på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her

Man kan læse om evalueringen her

Man kan se en liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark her

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring RSV-ordningen er du velkommen til at kontakte:

Sociale Entreprenører i Danmark
Tlf.: 40 11 86 40
Email: mail@socialeentreprenorer.dk

Copenhagen Dome:
Tlf.: 4399 0470
Email: info@gminde.dk

Kooperationen
Tlf.: 33 55 77 30
Email: kontakt@kooperationen.dk

Selveje Danmark (hvis du er en selvejende organisation)
Tlf.:5091 7810
Email: kontakt@selveje.dk

 

 

 

Back To Top