skip to Main Content

Det Fælles Bedste stiftes som forening

Det Fælles Bedste blev stiftet som forening på en stiftende generalforsamling d. 16. november 2019 i Aarhus.

Initiativet har de seneste år afholdt Det Fælles Bedste folkemøder/folketræf i Hvalsø og Vejle, hvor der gennem oplæg, workshops og udstillinger har været fokus på den bæredygtige omstilling.

Det Fælles Bedste er blevet skabt, fordi foreningen mener, det er tvingende nødvendigt at gennemføre en omstilling til et bæredygtigt samfund, hvor bæredygtigheden er både økologisk, økonomisk, social og kulturel. Klimaforandringer og biodiversitetskrisen viser til overmål nødvendigheden, men i virkeligheden også en række andre grundlæggende kriser, som allerede er på vej, fx fødevarekrisen, flygtningekriser og manglen på vand.

Det Fælles Bedste tror på, at der er brug for en borgerbevægelse. En stærk, visionær, bredt samlende bevægelse som igangsætter, inspirerer og koordinerer omstillingen. En bevægelse som skaber samspil mellem de mange kræfter inden for civilsamfund, privat og offentlig sektor, som arbejder for den bæredygtige dagsorden. Af denne grund, tæller deres samarbejdspartnere en lang række miljøorganisation i Danmark.

Man kan læse mere om Det Fælles Bedste på: https://detfaellesbedste.dk

Back To Top