skip to Main Content

Verdensmål: Vi må have alle kommuner med!

I eftersommeren forhandles hvert år økonomi mellem den danske regering og kommunernes organisation, Kommunernes Landsforening. For kommunernes 2020 budget har KL i år et særligt fokus på den stigende gruppe af ældre, sårbare medborgere og sundhed (herunder problemet med medicinudgifternes himmelflugt). Alt sammen velbegrundet.

Men det kan undre, at der ikke hidtil i forhandlingerne er blevet fokuseret på kommunernes vigtige rolle når det gælder FN’s verdensmål og omstillingen til bæredygtighed og resiliens.

Som det vil være bekendt vedtog FN’s generalforsamling i september 2015 17 verdensmål, hvori byerne fik en særlig status. Sædvanligvis omfatter Forenede Nationer alene stater.

De nordiske lande har just understreget, at man her – i vore nordiske lande – ønsker at gå forrest i verden for en klimaomstilling.

Ligeledes har en ny dansk regering med en målsætning om en 70% CO2 reduktion i 2030 vist vejen.

Vel er der undtagelser, men generelt har danske kommuner derimod ikke vist sig omstillingsparate når det gælder at samarbejde med entreprenante ildsjæle om bæredygtighed lokalt og regionalt. Derfor vil det være ønskeligt om regeringen i samarbejde med kommunernes organisation i dette års økonomiaftale fik indføjet, at kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af bl.a. kommuneplanen skal have Verdensmålene og bred bæredygtighed for øje.

Det er vigtigt at kommunerne lever op til sit ansvar og ønsker at sikre velfærden, også i fremtiden. Men bør denne omsorg for fremtiden ikke også omfatte børn og unges ønsker om og håb til en fremtid?

Yderligere oplysninger: Niels Johan Juhl-Nielsen, 30952926

Se i øvrigt:
Ph.d.-samarbejde: Kommunernes arbejde med verdensmålene
KL er i fællesskab med RUC, Guldborgsund-, Vejle- og Gladsaxe Kommuner gået sammen om et ph.d.-projekt om kommunernes arbejde med FN’s Verdensmål.

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top