skip to Main Content

Amerikanske studerende undersøger danske socialøkonomiske virksomheders klimaindsats

Fire amerikanske studerende fra Worcester Polytechnic Institute (WPI) i Massachusetts skal i løbet af september og oktober se nærmere på, hvordan danske socialøkonomiske virksomheder bidrager aktivt til at indfri FN´s verdensmål nr. 13 der handler om at løse klimaudfordringen.

I løbet af et syv ugers studieforløb vil de 4 studerende besøge og interviewe en række socialøkonomiske virksomheder i Hovedstadsområdet og omkring Malmö med henblik på at få konkret viden om virksomhedernes klimaindsats.

Det overordnede mål med studiet er at hjælpe med at promovere sociale iværksættere og bane vejen for deres virksomheder kan blive succesrige og miljøvenlige på længere sigt.
De studerende vil generere et evalueringsværktøj til de socialøkonomiske virksomheder, der tjekker, om de overholder kriterierne vedrørende klimaemissioner, FN´s mål for bæredygtig udvikling, og hvordan de integreres med danske og nordiske værdier.
Ved at interviewe og analysere et større antal socialøkonomiske virksomheder og producere beskrivelser af virksomhederne og deres mission både i skriftlig form og på video, håber de studerende også, at de kan hjælpe med at skabe større offentlig bevågenhed for socialøkonomiske virksomheder i Danmark og deres arbejde.

Ideen med evalueringsværktøjet er også at give de virksomheder, der måske ikke direkte arbejder så meget med klimaet en mulighed for at viden om, hvordan de kan forbedre deres indsats på dette område.

De fire studerende er en del af en større gruppe studerende fra WPI som sammen med to professorer er i Danmark for at se på forskellige projekter, som bidrager til den bæredygtige omstilling bl.a.: Øko Net, Miljøpunkt Indre By, Cykling Uden Alder og Growing Pathways

WPI har siden 1979 sendt tusindevis af unge amerikanske studerende på studieophold i hele verden. Det sker ud fra den filosofi at de studerende skal opleve den verden og kontekst, som  deres uddannelse skal sættes i spil i, og få andre kompetencer end de ret naturvidenskabelige fagkompetencer. Samtidig er erfaringen, at de studerende får værdifulde erfaringer omkring andre kulturer og forhold, som er kommer til at præge deres menneskesyn, ligesom de få mange nære kontakter i andre lande.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) bidrager med sparring og supervision af de 4 studerende samt med kontakten til de danske socialøkonomiske virksomheder. Det samme gør Tina Clarke fra Gaia Trust, Fredrik Björk fra Malmö Universitet og Noah Jakob Pruzan-Jørgensen.
Ross Jackson støtter studieopholdet økonomisk.

De 4 studerendes studie skal munde ud i en rapport, der offentliggøres på Aarhus Universitets afdeling i Emdrup d. 10. oktober 2019. Her offentliggøres også rapporter fra de projekter som andre WPI studerende har beskæftiget sig med (Cykling Uden Alder, Miljøpunkt Indre By …..)

Hvis du har en socialøkonomisk virksomhed i Hovedstadsområdet og har lyst til at deltage i studiet, også selv om I måske ikke på nuværende tidspunkt arbejder direkte med en klimaindsats, så kontakt Per Bach på per@socialeentreprenorer.dk el. Tlf. 40 11 86 40.

Du er også velkommen til at kontakte de fire direkte:

Email: gr-climate-action-a19@wpi.edu

Matthew Shriner: (+45) 91 11 48 97

Christina Freni: (+45) 71 54 83 28

Fiona Doyle: (+45) 71 50 58 30

Collin Touchette: (+45) 71 46 79 28

 

På fotoet ses Per Bach fra SED i midten sammen med, fra venstre, Collin, Christina, Matthew og Fiona.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top