skip to Main Content

Foreningen Andelsgårde

Foreningen Andelsgaardes er en forening som er oprettet med et formål om at være fødselshjælper i for ny bevægelse, der køber mindre landbrug op og stifter en andelsforening, der forpligter sig på at omlægge jorden efter bæredygtige principper.

Bag initiativet står bl.a. Rasmus Willig og Ida Willig, der har startet Foreningen Andelsgårde i foråret 2018, fordi de gerne vil være med til at gøre en konkret forskel i forhold til at sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationerne.
De håber konkret, at foreningen kan blive nøglen til, at helt almindelige mennesker sammen kan blive gårdejere og hermed medskabere af et helt nyt bæredygtigt land, der ikke blot imødegår klima-, miljø- og biodiversitetskriser, men også tackler og løser kriserne.
Rigtig mange mennesker gerne vil gøre en forskel, men mange ved ikke, hvad de konkret skal gøre.
Andelsgårde giver disse mennesker en mulighed for at handle.

Ved at blive medlem af foreningen, kan man være med til at gentænke den oprindelige andelsbevægelse, der arbejdede for at udnytte ressourcerne bedst i fællesskab.
Ideen at købe meget små landbrug op og sætter dem på rigtigt mange små andele, så de fleste har råd til at være med og på den måde gøre noget godt for naturen.

Modellen er simpel et medlemskab er en andel. Gennem sit medlemskab at købe jorden tilbage og sikre at den dyrkes bæredygtigt.

Der er tre simple trin for at blive gårdejer

Trin 1: Tegn et foreningsmedlemskab til koster 150 kr. om året.
Indtægter fra medlemskaber sikrer at der kan arbejdes hen imod etableringen af den første gård.

Trin 2: Når der nok medlemmer, beder foreningen sine medlemmer om at betale 150 kr. om måneden for et medlemskab=andel.
Bestyrelsen finder en egnet gård, og pengene fra medlemmerne og forhåbentlig et par visionære fonde, går til at lave de nødvendige jordprøver, opnå eventuelle tilladelser, og herefter få landbrugskonsulenter og arkitekter til at lave en udviklingsplan for omlægning til bæredygtigt landbrug.

Trin 3: Når det hele er faldet på plads køber foreningen gården sammen.
Når man er medlem nu binder man sig for 3 år og, hvor man skal betale 150 kr. om måneden ind til sin gård. Pengene (de 150 kr.) går til drift og vedligehold, samt til et medlemskab af Foreningen Andelsgårde.
Som medlem af Foreningen Andelsgårde har man masser af muligheder for at deltage aktivt i gårdens liv, passe afgrøder, sætte gården i stand eller lave sociale aktiviteter mm. . Men man er også velkommen til at være passiv medlem af foreningen, hvis man blot ønsker at gøre noget godt for natur og klima, men ikke har tid til at deltage.

Foreningen har netop fået Anders Morgenthaler som selvudnævnt kampagnechef – og hans opråb til foreningens medlemmer og andre interesserede kan ses her

Hvis du ønsker at støtte initiativet kan du:

– blive medlem

– opfordre dit netværk til at støtte ideen

– fortælle om Andelsgårde på sociale medier

– melde dig som frivillig

 

Læs mere om Foreningen Andelsgårde på: andelsgaarde.dk

 

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top