skip to Main Content

Ny rapport om socialt iværksætteri i Tyskland

Deutscher Social Entrepreneurship Monitor 2018 er en ny rapport, som sætter fokus på socialt iværksætteri i Tyskland.

Flere og flere mennesker i Tyskland vælger at blive sociale iværksættere. Især med pga. globale udfordringer er motivationen til at forme samfundet på en bæredygtig måde steget generelt.
Men hvordan ser ud med social iværksætteri i Tyskland? Og hvilke fælles udfordringer oplever sociale iværksættere? Det forsøger giver den omfattende rapport ”Social Entrepreneurship Monitor” (DSEM) at give svar på.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland og Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg med støtte fra softwaregiganten SAP.

DSEM rapporten blev offentliggjort d. 13. februar i forbindelse med morgenmaden i den tyske Bundestag.
Rapporten ønsker at bidrage til større gennemskuelighed og at tilskynde beslutningstagere i det politiske system, erhvervsliv og civilsamfundet til at anerkende og løbende støtte sektorens potentiale på grundlag af de indsamlede data.

Rapporten viser bl.a., at socialøkonomiske virksomheder i Tyskland er meget innovative og udvikler bæredygtige løsninger på lokale problemer. Derudover fremmer de sociale iværksættere aktivt opfyldelsen af FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) og er i det hele taget vigtige kreative kræfter i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen.

Her ud over viser rapporten at:

– 9 ud af 10 af de socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen bag rapporten løser samfundsmæssige udfordringer i Tyskland. 3/4 af deltagerne vurderer, at deres produkt eller deres virksomhedsmodel som en nyhed på markedet og 1/3 hedder ser det som en nyhed på europæisk eller globalt plan.

– Næsten 50% af de deltagende sociale iværksættere i DSEM, der starter virksomhed er kvinder. Det er en betydelig højere andel end for de traditionelle startups i Tyskland hvor 15,1 % er kvinder (DSM18)

– De sociale iværksættere ønsker sig bedre rammebetingelser til støtte for socialt iværksætteri i Tyskland.
De socialøkonomiske virksomheder er med til at fremme en deltagelseskultur.
I 56% af de socialøkonomiske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen har medarbejderne direkte indflydelse på beslutninger i virksomheden.

– De socialøkonomiske virksomheder har brug for egnede finansieringstilbud.
62% af deltagerne i undersøgelsen bag DSEM ser en betydelig hindring i den manglende adgang til opstartsfinansiering og 65% i i den manglende adgang til finansiering efterfølgende.

–  De socialøkonomiske virksomheder opfordrer til aktiv politisk fortalervirksomhed. 73% af af deltagerne i undersøgelsen bag DSEM ønsker en stærkere repræsentation.

I alt 210 sociale iværksættere har deltaget i DSEM undersøgelsen.
Formålet med Deutscher Social Entrepreneurship Monit er at give et et årligt billede af det tyske sociale iværksætterøkosystem og at gøre sektorens aktiviteter synlige for offentligheden.

Se hele DSEM rapporten her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top