skip to Main Content

BSI – Buying for Social Impact

BSI ,er et projekt igangsat på foranledning af EASME og GD GROW for at fremme brugen af sociale hensyn i forbindelse med offentlige indkøbsprocedurer. Projektet afholder i 2019 events social ansvarlighed i offentlige indkøb i 15 EU lande, heriblandt Danmark.

EASME er Forvaltningsorganet for små og mellemstore virksomheder og DG GROW er Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked, Industri, Entreprenørskab og SMV’er.

Buying for Social Impact projektet har to hovedmål:

• At opfordre ordregivende myndigheder til at anvende offentlige indkøb til at forfølge sociale mål

• At øge kapaciteten hos virksomheder i den socialøkonomi sektor til at deltage i offentlige indkøbsprocedurer og få adgang til nye markeder.

Efter den seneste store revision af rammerne for EU’s indkøbspolitik i 2014 kan alle offentlige myndigheder i hele Europa anvende offentlige indkøb til at forfølge sociale mål. Men i praksis tør mange offentlige indkøbere ikke, eller ved ikke, hvordan man skal gøre det i praksis. Offentlige indkøb er fortsat en stort set uudnyttet kilde til vækst for virksomheder i den socialøkonomiske sektor.

BSI informerer myndigheder og leverandører i 15 EU-lande om, hvordan man kan inddrage sociale overvejelser i indkøbsprocedurer ved at øge bevidstheden og ved at yde uddannelse til ordregivende myndigheder og leverandører til den offentlige sektor.
Projektets hovedmålgruppe er offentlige indkøbere og socialøkonomiske virksomheder.

BSI’s arbejde er opdelt i to områder:

• At indsamle viden gennem reseach om: hvordan det nye offentlige indkøbsdirektiv er blevet gennemført på nationalt plan, identificere god praksis, der viser, hvordan de sociale aspekter af direktivet kan gennemføres i praksis, og foretage en kortlægning af kapaciteten hos de socialøkonomisk virksomheder i forhold til at tilgå markeder. Hvis man har eksempler på god praksis, som man vil dele med BSI-teamet kan man læse mere her
• Videndeling og udveksling gennem tilrettelæggelse af oplysningskampagner i 15 EU-lande (Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Irland, Letland, Holland, Polen, Rumænien, Slovakiet og Sverige).

Om BSI-teamet

BSI-teamet består af et netværk af nationale eksperter inden for offentlige indkøb og socialøkonomi i ovennævnte EU-lande. Teamet af nationale eksperter koordineres af et konsortium ledet af European Association for Information on Local Development (AEIDL) der samler europæiske organisationer, der beskæftiger sig med fremme af lokale udviklings- og samfundsøkonomiske virksomheder, European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES), DIESIS COOP, Social Economy Europe (SEE) og European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE).

BSI afholder i 2019 en oplysningskampagne med konferencer om social ansvarlighed i offentlige indkøb i 15 EU lande.
Det sker med henblik på at lette videndeling og udveksling mellem offentlige indkøbere og socialøkonomiske virksomheder
Oplysninger om de nationale konferencer kommer på BSI´s side i begyndelsen af 2019.
Se mere om events her
Man kan kun deltage i konferencerne, hvis man er inviteret og registrere sig online registrering via Europa-Kommissionens EU Survey Platform.
Hvis man alligevel er interesseret i at deltage eller har en god offentlig indkøbscase, som man gerne vil præsentere på en af konferencerne, bedes man kontakte Sophia Spiliotopoulou på ssp@aeidl.eu

Læs mere om Buying for Social Impact projektet her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top