skip to Main Content

Elderlearn

Elderlearn er en ny socialøkonomisk virksomhed i København, som gennem deres platform matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge.

Visionen bag virksomheden er enkel. Elderlearn vil afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund.

Ved at matche de to grupper er Elderlearn med til at løse to problemer: Ensomhed blandt ældre og problemet med at sprogstuderende udlændinge har brug for nogen de kan øve sig i at tale dansk med.

I følge Elderlearn er det bedste våben mod ensomhed er, at man giver den ensomme mulighed for at reetablere funktion, værdifølelse og ansvar overfor andre mennesker. Ved at lade den ældre fungere som dansklærer for en udlændingen bliver de en ressource for samfundet, hvilket giver en vigtig følelse af værdi og mening.

Samtidigt bliver udlændingen bedre til sproget, fordi de har en kan øve sig i at tale dansk med. På samme tid får de måske for første gang skabt en relation til en dansk borger, hvilket kan være begyndelsen til et netværk.

Det ser på den måde ud til at Elderlearns model har en positiv effekt på de tre forhold, der er afgørende for vellykket integration: At man lærer sproget, får et netværk, dér hvor man bor, og at man kommer i arbejde.
Udlændingene lærer sproget, får en relation til en dansker og på lang sigt et potentielt netværk med forbindelser til arbejdsmarkedet.

Elderlearns tilbud er gratis for både ældre og udlændinge, da kommuner og fonde betaler for at Elderlearn etableres i en specifik kommune.
Virksomheden for øjeblikket med Frederiksberg, Ishøj og Høje-Taastrup kommune og er støttet af Ensomme Gamles Værn i Københavns Kommune.

Bag Elderlearn står Andreas Reventlow. Han fik ideen til virksomheden da han i forbindelse med sit universitetsstudium skulle på udveksling til Wien, hvor han skulle læse sine fag på tysk. Hans eneste erfaring med sproget var imidlertid kun et syv måneders aftenskole kursus, og Andreas havde kun én måned til at blive god nok til tysk til at kunne starte på universitetet i Wien.
Andreas brugte denne måned som fuldtidsbesøgsven på et plejehjem i Essen i Tyskland. Efter en måned hvor han havde talt tysk i døgndrift med de både de gamle og de ansatte på plejehjemmet var han imidlertid blevet så god til tysk at han kunne starte på universitetet i Wien og senere bestod alle de fire eksaminer han gik til på tysk på universitetet i Wien.

Tilbage i Danmark startede Andreas sammen med , Nicklas Stenfeldt
Elderlearn i 2017, og siden da har virksomheden matchet 280 udlændinge med 280 ældre, og i Københavns Kommune står mere end 60 sprogstuderende i kø for at blive blive matchet.

Andreas og Nicklas ønsker nu at bekæmpe ensomhed blandt ældre i hele landet ved at udbrede konceptet til flere kommuner. De er allerede i dialog med Aalborg Kommune om at starte Elderlearn op i kommunen.
Da der anslås at være mere end 50.000 ensomme ældre i Danmark, er potentialet for Elderplans stort.

En stor del af arbejdet ligger i at hjælpe kommunen med at opspore de ensomme ældre, som ellers kan være vanskeligt, da ensomhed er tabubelagt, og de færreste mennesker har lyst til at stå frem og sige, at de er ensomme. Men når man melder sig til Elderlearns platform, behøver man ikke at sige at man er ensom. Platformen er åben for alle ældre, blot man vil være “dansklærer” for og samtalepartner med en udenlandsk studerende.

Elderplan er på den måde også med til at udfordre begrebet “ældrebyrden”, og vise at alle kan være en ressource, også selv om man er lidt oppe i årene.

Læs mere om Elderlearn på: www.elderlearn.dk

Tegning: fra Elderlearns hjemmeside

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top