skip to Main Content

Reforming Business for the 21st Century

Hele konceptet om, hvad en virksomhed er til for, og hvordan den skal fungere, er mangelfuldt, ifølge ny og forskning, som støttes af store profiler i erhvervslivet.

Rapporten Reforming Business for the 21st Century: A framework for the Future of the
opfordrer til en radikal gentænkning af virksomhedernes formål, idet den argumenterer for, at den fremherskende opfattelse af virksomhedens rolle – nemlig at maksimere aktionærers overskud – er både problematisk og faktisk også et relativt nyt fænomen.

ifølge rapportens forfattere blev virksomheder oprindeligt, og det vil sige for ca. to tusinde år siden, oprettet med “klare offentlige formål”. Først da den økonomiske tænkning, med Milton Friedman slog rod i begyndelsen af 1960’erne, er virksomhedens formål kommet blevet ligestillet med ideen om “udelukkende at skulle skabe fortjeneste”.

The Reforming Business report udgives af British Academy, der er Storbritanniens nationale organ for humaniora og samfundsvidenskab, som del af et tværfagligt forskningsprogram. Programmet undersøger, hvordan virksomheder skal tilpasse sig økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer og udnytte teknologiske muligheder.
I første fase af forskningsprojektet undersøgte tretten forskningsgrupper ti temaer, styret af en rådgivende gruppe af virksomhedsledere.

Ifølge leder af forskningsprojektet, professor Colin Mayer, er virksomheders formål ikke kun at producere overskud, det er at skabe overskudsgivende løsninger på de problemer, som mennesker og planeten står over for.

Selv om det er en selvfølge for sociale iværksættere, er Reforming Business for the 21st Century alligevel en af de mest omfattende undersøgelser i spørgsmålet omkring, hvilke faktorer der der gør en virksomhed til en virksomhed.

Rapporten bakkes op af ledende personer i erhvervslivet og i uddannelsessektoren, der opfordrer til at virksomheder får en “ny kontrakt med samfundet”. Her skal virksomheder anerkende den rolle, de skal spille i samfundet – en rolle hvor formål sættes før overskud”.

Rapporten bakkes bl.a. op af James Perry, direktør for B-Corp virksomheden Cook og af
bestyrelsesformanden for Novo Nordisk, der beskæftiger 42.000 mennesker i 79 lande samt af en af Storbritanniens største energileverandører, SSE.

Forskerne bag rapporten Forskerne foreslår en ny ramme for virksomheder baseret på tre ting:

1) Et veldefinerede og justerede formål (som kan vedrører et bredere bidrag til et offentligt eller socialt formål, og som under alle omstændigheder er ikke blot drevet af aktionærinteresser)

2) En forpligtelse til troværdighed (som er godt for relationer med kunder, leverandører, arbejdsgivere og andre, og som dermed gavner firmaet selv og alle andre)

3) Indlejring af en aktiverende kultur (som er nøglen til implementering af forandringer og fremme af etiske standarder).

Forskningen vil fortsætte i 2019, hvor man bl.a. vil se på, hvordan virksomheds praksis og relevante politiker kan ændres for at den ovenstående ramme kan implementeres af virksomheder.

Læs mere her

Kilde: Pioneers Post

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top