skip to Main Content

Satspuljeaftalen for socialområdet 2019-2021 er på plads

Partierne bag satspuljen har indgået en aftale om fordelingen af satspuljemidler på det sociale område for perioden 2019-2022. Der fordeles godt 1,1 milliard kroner til børn og socialt udsatte grupper.

Der er afsat flere penge til udsatte børn og unge, en bedre indsatser for voldsramte samt etableringen af et nyt sæt spilleregler. Her ud over er der også afsat penge til samt en whistleblowerordning for foreninger, der modtager satspuljemidler.

Pengene går f.eks. til børn, der er anbragt uden for hjemmet, samt indsatser for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
Aftalen indebærer også en styrket indsats for mennesker, der er udsat for fysisk og psykisk vold samt initiativer mod stalking. Herudover indgår der bl.a. også indsatser for unge hjemløse og mænd i krise samt driftstøtte til en række organisationer, fx Reden Aalborg.

For at bevare de seneste års fokus på større projekter og bedre evalueringer afsætter aftalen ca. 255 mio. kroner til indsatser for udsatte børn og unge og deres familier gennem et Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på børneområdet. Programmet skal ævære med til at sikre en bedre gennemførelse, evaluering og udbredelse af projekterne.

Der oprettes endvidere en whistleblowerordning for civilsamfundet, som frivillige organisationer på det sociale område kan benytte, hvis der er fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud.

Læs hele udmøntningen af satspuljeaftalen for det sociale område her

Få overblik over støtten til konkrete organisationer og initiativer via Altingets artikel her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top