skip to Main Content

The Better Entrepreneurship Policy Tool

The Better Entrepreneurship Policy Tool blev officielt lanceret af OECD i forbindelse med European Week of Regions and Cities 8.-11. oktober.
Der er tale om et gratis selvevaluerings- og lærings værktøj for inklusive og social iværksætter politikker og programmer.

Værktøjet gør det muligt for de territoriale myndigheder at foretage en hurtig vurdering af deres iværksætterpolitik.
På baggrund af resultaterne kan værktøjet give målrettet vejledning for
a) politikker der støtte iværksætteri blandt underrepræsenterede målgrupper (også kaldet ”inklusiv iværksætteri”),
b) politikker der støtter virksomheder, som søger at skabe social effekt (socialt iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder).

The Better Entrepreneurship Policy Tool er udviklet af OECD (Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities – CFE) og EU Kommissionen (DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

Projektet har fået input fra to advisory boards og samtaler med forskellige interessenter.

The Better Entrepreneurship Policy Tool is er et gratis selvevaluerings- og lærings værktøj for inklusive og social iværksætter politikker og programmer. Værktøjet indeholder en selv-evalueringsspørgeguide som tilbyder en ramme for refleksion omkring inklusive og social iværksætter politikker og programmer i by, region eller et land.
Guiden indeholder selvvurderinger af vigtige politiske spørgsmål, såsom politisk design, adgang til finansiering, iværksætterfærdigheder og lovgivningsmæssige rammer. Det kan bruges af enkeltpersoner eller grupper.

Værktøjet indeholder samtidig policy guidance noter og inspirerende case studier, som kan støtte et bedre design af politikker.

Målgruppen for værktøjet er politikere og NGO interessenter, som har en rolle i forhold til at designe, implementere eller at være fortalere for inklusive og social iværksætter politikker og programmer f.eks.

• Nationale, regionale og lokale politiske beslutningstagere
• Handelskamre
• Erhvervsforeninger og netværk
• Forretningsrådgivere
• Finansudbydere
• Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
• Uddannelsesudbydere
• Civilsamfundets organisationer
• Forvaltningsmyndighederne for EU’s strukturfonde.

Værktøjet giver brugerne mulighed for at bedømme deres by, region eller land på en skala fra 0 til 10 mod gode praksisopgørelser. Når selvvurderingen er gennemført, leder værktøjet brugerne til relevante politiske vejledningsnotater og inspirerende casestudier baseret på deres resultater.
Politiske retningslinjer og casestudier kan også findes direkte på en Ressource side, hvor man kan gennemse forskellige støttematerialer til at designe politikker – inddelt efter politikområde og land.

Læs mere her

 

Se også hjemmesiden for The Better Entrepreneurship Policy Tool: www.betterentrepreneurship.eu

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top