skip to Main Content

Nyt initiativ får idéer og relationer til at spire

SPIR er et nyt initiativ i Danmark, der gennem en række events giver spirende sociale entreprenører en platform, hvor de kan præsentere deres sociale, kulturelle eller grønne ide og få mulighed for at vinde penge til at realisere den.

SPIR er startet og drevet af fire unge kvinder; Julie
Granhøj, Maria Vangkilde, Louise Kjær og Line Krabek, der kender hinanden fra studie og arbejde, og som alle er drevet af en lyst til at skabe grobund for social forandring. De oplevede, at det bliver tiltagende sværere for ildsjæle og små foreninger at skaffe fondsmidler og støtte til gode initiativer.

Der stilles stadig højere krav til innovationshøjde, effektmåling og detaljerede projektplaner, og det kan demotivere initiativtagere fra overhovedet at gå i gang. Samtidig er det svært for ildsjæle uden erfaring med fundraising at gennemføre gode projekter uden at gribe til egne lommer.

Under sit antropologiske feltarbejde med fokus på socialt entreprenørskab i Vancouver deltog Julie Granhøj i flere soup&crowdfunding events inspireret af Detroit Soup, som i dag er et verdensomspændende crowdfundingskoncept.

Julie blev inspireret til at starte noget lignende i Danmark, og i foråret 2018 blev SPIR således etableret som forening. Gennem SPIRs events ønsker stifterne at gøre vejen fra tanke til handling kortere og sjovere.

Julie Granhøj, Maria Vangkilde, Louise Kjær og Line Krabek

De fire unge kvinder bag SPIR; Julie Granhøj, Maria Vangkilde, Louise Kjær og Line Krabek

SPIRs events kombinerer crowdfunding, kreativitet, samskabelse og fællesskab
Den letteste måde at forstå, hvad SPIR er, er ved at forstå et events forløb:

For en foreslået minimumsdonation på 50 kr. får aftenens gæster adgang til eventet, en stemmeseddel og en skål lækker vegansk suppe med brød. Ved hver middag giver SPIR fire initiativtagere mulighed for at præsentere deres idé til et socialt, kulturelt eller grønt initiativ og opnå støtte, læring og tips fra aftenens gæster. Der er tale om low-key præsentationer uden flotte PowerPoint-shows og uden fancy businessmodeller osv., og en vigtig del af konceptet er, at alle skal kunne deltage. Rammerne er uformelle og fulde af positivitet, rummelighed og opbakning. Hver præsentation varer fire minutter efterfulgt af op til fire spørgsmål fra salen. Efter de fire præsentationer serveres der suppe, og mens gæsterne spiser sammen, opfordres de til at komme hinanden ved, lade sig inspirere af de mange gode ideer og dele ud af deres egne kontakter, feedback og gode energi. Hver gæst stemmer derefter på den idé, de synes bedst om. Stemmerne tælles op, og den idé, der får flest stemmer, vinder alle de penge, der er doneret af aftenens gæster. Vinderen siger ja til at komme tilbage til næste SPIR event for at fortælle, hvilken forskel pengene har gjort for realiseringen af projektet. Det er dog ikke kun den vindende initiativtager, der går hjem med noget; alle går fra et SPIR event med ny inspiration og nye møder i bagagen.

SPIR er dermed en ny måde at engagere sig i en demokratisk proces og bakke op om de mennesker, der ønsker at skabe noget nyt. Missionen er at skabe grobund for nye sociale, kulturelle og grønne initiativer gennem crowdfunding, kreativitet, samskabelse og fællesskab.

SPIRs etableringsproces er gået stærkt
Stifterne har brugt en del kræfter i etableringsprocessen på at sætte sig ind i de skatte- og lovmæssige regler for crowdfunding og pengedonationer.
Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO har i denne sammenhæng været behjælpelige med råd og vejledning, og SPIRs events er nu anmeldt som en indsamling hos indsamlingsnævnet. Derudover er etableringsprocessen gået stærkt! Tuborgfondet har valgt at støtte SPIR og dække alle event-udgifter, mens Huset KBH har indgået samarbejde med SPIR og blandt andet lægger lokaler til. Dette har muliggjort, at alle aftenens billetdonationer går ubeskåret til den idé, der får flest stemmer ved hvert event.
SPIR er baseret på frivillighed, og stifterne udgør både SPIRs bestyrelse og daglige ledelse, der ligeledes står for al planlægning, strategiske udvikling og kommunikation. Til hvert event hjælper yderligere en gruppe event-frivillige med at få aftenen til at køre. På sigt er det drømmen, at SPIR kan blive økonomisk bæredygtig og fortsætte uden fondsmidler. På tegnebrættet er derfor en række aftaler med flere steder, der vil lægge lokaler til SPIRs events samt flere samarbejdsaftaler med restauratører og madleverandører, der kan donere suppe eller råvarer. Ligeledes drømmer stifterne om på sigt at kunne skabe SPIR i en ø-version med lokale events på de danske øer. I første omgang har SPIR dog sikret midler til afholdelse af tre events i København via Tuborgfondets støtte.

SPIRs første event løber af stablen torsdag aften d. 25. oktober 2018. Fristen for at ansøge om at få lov at til at præsentere sin idé til et socialt, grønt eller kulturelt initiativ er søndag d. 14. oktober. Både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder kan ansøge. Idéerne kan handle om hvad som helst, så længe der er tale om et godt formål.
Ansøgere skal udfylde et simpelt ansøgningsskema, hvor de beskriver deres idé, målgruppen for projektet, hvad pengene skal bruges til, hvis vedkommende vinder samt hvad tidshorisonten er for projektet. Styregruppen udvælger derefter fire initiativtagere blandt ansøgerne.

Læs mere om SPIR, ansøgningsproceduren og event på SPIRs hjemmeside eller facebook.

Se SPIRs hjemmeside: www.spirkbh.dk
Følg SPIR på Facebook: www.facebook.com/SPIRkobenhavn
Se SPIRs event på facebook: www.facebook.com/events/252977832092841/
Ansøg om at præsentere din idé til næste event: www.spirkbh.dk/ansoeg/

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top