skip to Main Content

Ny Principles of Responsible Investment rapport

Impact Investing Market Map er en ny rapport fra Principles of Responsible Investment (PRI), som viser, at impact investorer kan skabe den største effekt (impact), hvis de investerer i boliger der er til at betale for lejere.

Ca 1,6 milliarder mennesker bor i dag under meget dårlige forhold. Investeringer i boliger, der er til at betale for lavindkomstgrupper, er en af de vigtigste indsatser for at nå verdensmål nr. 1, der handler om at udrydde fattigdom inden 2030 og verdensmål nr. 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund.

PRI´s nye rapport viser bl.a., at der er behov for at bygge bro over kløften mellem finansiering og projekter for at kunne levere mere ansvarlige investeringer i boliger til de mennesker og lokalsamfundsamfund, der har brug for det mest.

PRIs nye rapport, Impact Investing Market Map, er et afgørende redskab for investorer til at styre deres ansvarlige investeringsbeslutninger i boliger der er til at betale for lejere

Principles of Responsible Investment PRI
Principles of Responsible Investment
PRI er et globalt investorinitiativ, der er blevet til i samarbejde med UNEP Finance Initiative og FNs Global Compact.
PRI samarbejder med et internationale netværk af aktører, som har skrevet under på de seks principper for ansvarlig investeringspraksis, som PRI har udviklet.

Målet med PRI´s principper, er at forstå forstå de investeringers effekt på miljømæssige, sociale og governance-spørgsmål (de såkaldte ESG) og at understøtte PRI´s netværk i at integrere disse hensyn i investeringer og beslutninger vedrørende ejerskab.

PRI handler på lang sigt for netværk, de finansielle markeder og de økonomier, de opererer i og i sidste ende for miljøet og samfundet som helhed.
De seks principper for ansvarlig investering som PRI har udviklet, er et frivilligt og opsigtsvækkende sæt investeringsprincipper, der viser hvilke tiltag man kan tage for at indarbejde ESG-hensyn i sin investeringspraksis.
Principperne er udviklet af investorer, for investorer, og ved at implementere dem bidrager PRI´s netværk til at udvikle et mere bæredygtigt globalt finansielt system.

Læs mere om PRI på: www.unpri.org

Læs mere og download hele rapporten Impact Investing Market Map her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top