skip to Main Content

Socialøkonomi i Roskilde Kommune – status august 2018

Hvordan er status for kommunernes arbejde med socialøkonomi? Det spørgsmål stiller vi skarpt på i en række artikler i nyhedsbrevet. Her har vi stillet et par spørgsmål til Trine Faber Velling, forretningsudvikler for socialøkonomi om, hvordan det går med socialøkonomien i Roskilde Kommune.

 

Har I en strategi for socialøkonomiske virksomheder eller en aftale?
Roskilde Kommune har siden 2014 haft en strategi for socialøkonomi. Den er i foråret 2018 blevet evalueret og en ny strategi for socialøkonomi behandles på byrådsmøde sidst i august i år.

Den nye strategi bygger på erfaringer fra den første strategiperiode, diskussioner i kommunens Advisory Board for Socialøkonomi samt interviews og møder med forskellige interessenter. Der har i processen således været en rigtig god involvering af interessenter.

Den nye strategi vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Bruges strategien aftalen aktivt?
Strategien er gennem de sidste par år blevet brugt aktivt, og fokus har været på at nå målene. Arbejdet har især koncentreret sig i Advisory Board for Socialøkonomi, der blev etableret kort tid efter, at strategien blev besluttet i 2014.

Den nye strategi vil, som den tidligere strategi, blive evalueret årligt af Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. Dermed sikrer vi hele tiden, at vi arbejder mod visionen og målene, og kan tilpasse aktiviteter eller strategien, hvis der er behov for det.

Hvad ønsker kommunen at opnå gennem en prioritering af socialøkonomiske virksomheder?
Roskilde Kommune ønsker med sit fokus på socialøkonomi at løse nogle af de samfundsmæssige udfordringer, der er sværere at løse på traditionel vis eller af erhvervslivet på markedsvilkår.

Socialøkonomi er ét blandt flere instrumenter, kommunen bringer i spil for at sikre borgerne et mere dynamisk lokalsamfund, hvor flere bliver en del af fællesskabet, og hvor flere kommer i beskæftigelse.

Tanken er, at vores indsats også bidrager til opnåelse af FN’s verdensmål.

Hvor mange socialøkonomiske virksomheder har I i kommunen? (og hvor mange jobs har de skabt til udsatte?)
I Roskilde kommune er der i øjeblikket 7etablerede socialøkonomiske virksomheder og flere er på vej.
Afhængig af, hvordan man opgør tallene har de skabt mere end 50 jobs og virksomhedspraktikker.

Hvor mange er registrerede socialøkonomiske virksomheder? (og hvor mange jobs har de skabt til udsatte?)
3 virksomheder er registreret socialøkonomiske og flere overvejer at blive registreret.

Udover at skabe jobs til udsatte er de socialøkonomiske virksomheder også gode til at skabe merværdi i form af at inkludere folk i fællesskaber, give positive oplevelser og øger livskvalitet.

Netop den merværdi, som socialøkonomiske virksomheder skaber for den enkelte og samfundet, planlægger vi i den næste strategiperiode at dokumentere bedre.

Sammensætningen af medarbejdere: ca. 110
Ordinært ansatte: ca. 7
Fleksjob og skånejobs: ca. 12
Etablerede forløb (f.eks. praktikker mhp. ansættelse): ca. 12
Frivillige: ca. 30.300 (primært frivillige på Roskilde Festival)

Er der en speciel politik om at kommunen kun samarbejder med RSV?
Nej, men vi kommer til at diskutere, hvordan vi vil bringe RSV-ordningen i spil i den nye strategiperiode.

Hvilke erfaringer har kommunen med RSV-ordningen?
Vores erfaringer er gode, men ganske få af de socialøkonomiske virksomheder, som vi arbejder med er under RSV-ordningen. Ordningen er dog en rigtig god måde at sikre, at de socialøkonomiske virksomheder faktisk er socialøkonomiske.

Hvilke aktiviteter har kommunen iværksat for at fremme socialøkonomiske virksomheder?
Roskilde Kommune har iværksat forskellige aktiviteter for at fremme socialøkonomiske virksomheder. Blandt andet har kommunen gennemført mentorforløb, iværksætterforløb, screening af muligheder for afknopning af virksomheder samt uddeling af Den Socialøkonomiske Pris.

Roskilde Kommune har et Advisory Board for Socialøkonomi med repræsentanter fra erhvervslivet, socialøkonomiske virksomheder, kulturlivet, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet, byrådsmedlemmer og kommunen.

Advisory Boardet rådgiver og understøtter kommunens indsatser inden for socialøkonomi herunder førnævnte aktiviteter. I 2018 har Boardet især arbejdet med den nye strategi for socialøkonomi.

Vi har også etableret et netværk, Social Vision Roskilde, for alle med interessere i socialøkonomi i Roskilde. Netværket mødes 3-4 gange om året og sætter fokus på, hvad der aktuelt rører sig og på, hvad medlemmerne har på hjertet. I den kommende periode afholder vi bl.a. en workshop om, hvordan socialøkonomiske virksomheder, især de små, kan hjælpe hinanden og evt. kan organisere sig i klynger.
På baggrund af de seneste måneders omtale i medierne af dårligt arbejdsmiljø i den tredje sektor (civilsamfundet og SØ-verden), kommer vi også til at sætte fokus på, hvordan socialøkonomiske virksomheder sikrer et godt arbejdsmiljø for medarbejdere, frivillige og borgere i forløb.

Hjælper kommunen f.eks. med sparring til socialøkonomiske virksomheder og hvordan?
I Roskilde Kommune er der ansat en forretningsudvikler for socialøkonomi, som er dedikeret til at udvikle socialøkonomi i kommunen.
Forretningsudvikleren rådgiver og hjælper socialøkonomiske virksomheder og iværksættere med at udvikle deres forretning og deres forretningsmodeller, koordinerer netværket Social Vision Roskilde og etablere samarbejder og partnerskaber.

Alle der har spørgsmål, behov for hjælp eller bare er interesseret i socialøkonomi kan kontakte forretningsudvikler, Trine Faber Velling, mail: trinev@roskilde.dk eller telefon: + 45 29 26 92 91.

Arbejder kommunen aktivt med indkøbspolitik i forhold til de socioøkonomiske virksomheder i kommunen?
Ja det gør kommunen. Kommunen vil dog i den næste strategiperiode undersøge muligheder for at styrke socialøkonomi i indkøbs- og udbudsprocesser.

Links

Roskilde Kommunes side for socialøkonomiske virksomheder

Roskilde Kommunes strategi for socialøkonomiske virksomheder

Notat om socialøkonomi i Roskilde Kommune

 

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top