skip to Main Content

Socialøkonomi i Silkeborg Kommune – status 2018

Hvordan er status for kommunernes arbejde med socialøkonomi? Det spørgsmål stiller vi skarpt på i en række artikler i nyhedsbrevet. Her har vi stillet et par spørgsmål til John Kvistgaard konsulent for socialøkonomiske virksomheder om, hvordan det går med socialøkonomien i Silkeborg Kommune.

Har I en strategi for socialøkonomiske virksomheder eller en aftale?

Ja vi har en strategi 2015 – 2020 ”Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune – Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst”

Bruges strategien aftalen aktivt?
Ja – aftalen er fuldt implementeret.
De 7 punkter i strategien er alt sammen implementeret. Strategien er bl.a. skrevet ind i Silkeborg Kommunes indkøbsstrategi. Dvs. At indkøb har specifik indskrevet i indkøbsstrategien at Silkeborg Kommune, hvor det er muligt skal forsøge at understøtte sine Registrerede socialøkonomiske virksomheder. Dette skal foregå på markedsvilkår.
Det udmønter sig bl.a. at RSV´er i kommunen umiddelbart kan få et møde med indkøbsafdelingen omkring muligheder for samarbejde.

En enkelt kontrakt er indtil nu blevet reserveret til RSV´er – nemlig kantinedriften på det nye bibliotek/campus, hvor den socialøkonomiske virksomhed Velling Koller vandt kontrakten.
Faktisk har implementeringen af strategien betydet at samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder er øget i hele den kommunale organisation f.eks. i forhold til Jobcentret og Erhverv Silkeborg.

Hvad ønsker kommunen at opnå gennem en prioritering af socialøkonomiske virksomheder?

Som overskriften på startegien antyder er det i forhold til rummelighed og vækst. Nye socialøkonomiske virksomheder giver både rummelige arbejdspladser og vækst – men også livsglæde og livskvalitet for en række borgere som ellers ville have svært ved at finde det.
Mange af de mennesker som visiteres til fleksjob bliver svagere og svagere, så de socialøkonomiske virksomheder er et rigtig godt og væsentligt alternative til disse borgere.

Silkeborg Kommune arbejder også meget med at skabe partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder og store traditionelle virksomheder. Det sker bl.a. for inspirere de traditionelle virksomheder til at se mulighederne i at tænke mere socialt.

Hvor mange socialøkonomiske virksomheder har I i kommunen? (og hvor mange jobs har de skabt til udsatte?)

Der er for øjeblikket 23 socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune

Hvor mange er registrerede socialøkonomiske virksomheder? (og hvor mange jobs har de skabt til udsatte?)
Der er 10 registrerede socialøkonomiske virksomheder og 1 på vej til at blive godkendt.

For de virksomheder, der ikke er registrerede, gælder det, at ca. 40% af de ansatte er udsatte borgere.

Sammensætningen af medarbejdere:
Ordinært ansatte: mere end 100

Fleksjob og skånejobs: 80
Etablerede forløb (praktikker mhb. På ansættelse): 50

Frivillige: ikke opgjort men skønnes til omkring 30 personer

Er der en speciel politik om at kommunen kun samarbejder med RSV?
Kommunen samarbejder med alle socialøkonomiske virksomheder, men i forhold til Kommunens indkøbsafdeling primært med RSV ´er.

Hvilke erfaringer har kommunen med RSV ordningen?

Silkeborg arbejder for at få så mange af sine socialøkonomiske virksomheder registrerede. I strategien står at vi ønsker at have 20 RSV´er i 2020.
I forhold til registreringen kunne det være ønskeligt det blev gjort nemmere for de socialøkonomiske virksomheder og at der bl.a.. blev lavet en guide.
Det har vi gjort Erhvervsstyrelsen opmærksom på.

Hvilke aktiviteter har kommunen iværksat for at fremme socialøkonomiske virksomheder?
Vi laver en årlig temadag/konference hvor vi uddeler prisen for årets bedste registrerede socialøkonomiske virksomhed.
Velling Koller vandt i 2018
Vi uddeler også CSR prisen til en virksomhed i Kommunen som har taget et ekstraordinært socialt ansvar. I 2017 var det Scandic der vandt i 2018.

Hjælper kommunen f.eks. med sparring til socialøkonomiske virksomheder og hvordan?
Kommunen har en indgang i kommunen til råd og vejledning.
Vi har henvendelser daglig – f.eks. fra virksomheder, der vil spørge om registreringsordningen eller udenbys virksomheder, der måske vil starte op i Silkeborg.
To fuldtidsmedarbejdere i kommunen tager sig af arbejdet med socialøkonomiske virksomheder.
Kommunen afholder gennem Erhverv Silkeborg coach-forløb for de virksomheder, der måtte ønske det.

Arbejder kommunen aktivt med indkøbspolitik i forhold til de socioøkonomiske virksomheder i kommunen?

Det er Silkeborg Kommunes klare hensigt, at bakke op om socialøkonomiske virksomheder. Kommunen ønsker derfor at indgå i en dialog med relevante leverandører, der er socialøkonomiske virksomheder – primært Registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Hensigten er indskrevet i Silkeborg Kommunes indkøbs strategi.

Se også SED´s siden med “Kommunale strategier for socialøkonomiske virksomheder

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top