skip to Main Content

Kommunal indsats i forhold til socialøkonomi hænger ikke sammen

Det konkludere ny forskningsrapport om socialøkonomi, som professor Anker Brink Lund fra Center for Civilsamfundsstudier ved CBS står bag ifølge en artikel i Altinget.

Studiet, der blev offentliggjort ved en konference i Kolding 11. April 2018,
indeholder blandt andet en undersøgelse af, hvordan socialøkonomiske virksomheder og kommunerne hver i sær vurderer den kommunale indsats, samt hvordan forskellige afdelinger i kommunerne vurderer indsatsen i forhold til hinanden. Og det fremgår tydeligt at der er stor uenighed.

Ifølge professoren skal der en større indsats til, hvis socialøkonomiske virksomheder i større skala skal kunne hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

Anker Brink Lund peger i sær på at indsatsen bærer præg af tilfældighed, manglende koordinering mellem de relevante kommunale afdelinger og manglende viden om hvad der sker i andre afdelinger en ens egen i forhold til socialøkonomiske virksomheder.

Han nævner som eksempel at det i beskæftigelsesafdelingen handler om at få nogen i aktivering og i indkøbsafdelingen handler det om at købe ind billigst muligt. Det er sjældent, at der er koordinering mellem de to hensyn.

Ifølge Anker Brink Lund bør koordineringen varetages af kommunernes erhvervsafdelinger. Lige nu sker det mest på papiret.

Selv om flere kommuners erhvervsafdelinger har fine strategier, er de i praksis mere optaget af at pleje lokale erhvervsinteresser. Og her er tænkes der ikke meget på det sociale perspektiv.

Anker Brink Lund understreger dog, at hvis man på længere sigt ønsker en økonomisk og samfundsmæssig gevinst, så er det også nødvendigt at styrke indsatsen for de socialøkonomiske virksomheder.

Professoren påpeger, at de socialøkonomiske virksomheder også selv bære en del af ansvaret. De blive bedre til at gøre opmærksom på sig selv og lave et opsøgende arbejde, for at opbygge et velfungerende samarbejde med kommunernes forskellige afdelinger.

Om CBS Forskningsprojektet om socialøkonomi
Med økonomisk støtte fra TrygFonden har CBS Center for Civilsamfundsstudier gennemført et omfattende forskningsprojekt vedrørende dansk socialøkonomi historisk og aktuelt perspektiv.

Projektet har
1) kortlagt den traditionsrige socialøkonomi i Danmark, som inkludere virksomheder fra midten af 1800-tallet.

2) lavet en sammenligning af værdiskabelse ved virksomheder, der tager et større socialt ansvar end de umiddelbart er forpligtede til, med sociale og økonomiske bidrag fra ordinære virksomheder.

3) gennemført fire parallelle spørgeskemaundersøgelser, hvor repræsentanter for kommuner og virksomheder, der ansætter udsatte, har vurderet deres nuværende samspil i relation til beskæftigelse, indkøb og erhvervsfremme.

Læs mere om projektet her

Download kortfattet rapport særligt vedr. punkt 3 her

En mere omfattende baggrundsrapport kan downloades her

Kilde: Altinget: civilsamfund

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top