skip to Main Content

The Rise of the Social Enterprise

Deloitte har netop udgivet rapporten ”Deloitte Human Capital Trends 2018” der har fået undertitlen “The Rise of the Social Enterprise.”
Undersøgelsen er blevet til på baggrund af en meget omfattende spørgeundersøgelse gennem det seneste år med virksomheder og HR ledere fra hele verden.

Deloittes analyse af de mange data viste at virksomhederne i dag er på vej ind i et helt nyt paradigme for ledelse: et hvor en virksomhed ses mindre som et “firma” og mere som en “institution”, der er integreret ind i samfundets sociale struktur.

Blandt nogle markante resultater fra undersøgelsen kan nævnes

• 65% af de undersøgte virksomheder vurderer nu “inklusiv vækst” som et af deres tre vigtigste mål, et mål der fortrænger strategier som “at få voksende markedsandel” eller “at være leder indenfor deres kategori”.

• “medborgerskab og social impact” var kritisk eller vigtig for 77% af undersøgelsens respondenter, og dette emne blev vurderet som “det mindst parate” emne blandt de adspurgte ledere.

• Behovet for at skabe karriere i det 21. århundrede, forbedre belønningssystemernes relevans, fokusere på medarbejder trivsel og tage fat på spørgsmålet om lang levetid for arbejdsstyrken, blev alle i undersøgelsen klassificeret som top 10-emner på HR dagsordenen.

De trends, vi har fundet, som er anført nedenfor, er emner, man ville have betragtet som “blød” eller “rart at gøre” i en tidligere alder. I dag er det på grund af hver enkelt persons magt i arbejdslivet, at de er presserende.
En af de hoved trends som undersøgelsen identificerede var at virksomheder i dag skal være “sociale” i en meget eksplicit eller konkret forstand. Kunder, interessenter, samfund, samarbejdspartnere og medarbejdere har alle en enorm indvirkning på virksomhedens brand, vækst og rentabilitet. At være en “social virksomhed” betyder at virksomheden går ud over fokus på indtægter og overskud og har klart forståelse for, at den opererer i et økosystem, og at de ovennævnte forhold alle er lige vigtige.

Et interessant resultat af undersøgelsen er at ledelsen i mange virksomheder ikke synes at være organiseret og tilpasset denne nye verden. Ledelsesstrukturen i mange virksomheder er stadig bygget op i siloer, hvor en enkelt leder har ansvaret for et isoleret område alene, og det ser ikke ud til at virke i fremtiden. I stedet viser undersøgelsen at virksomheder bør anvende en ny model, hvor man adresserer udfordringer som et team – Deloitte kalder modellen “teams leading teams”.

Rapporten tegner to dimensioner af forandringer, som sker for virksomheder i disse år.
En hvor virksomheden går fra at være en organisation der operere som et funktionelt hiraki til at operere som et netværk af teams. Det gælder både banker, produktionsvirksomheder, forsikringsselskaber og sundhedsservice selskaber.
En anden dimension hvor hver del af virksomheden (salg, marketing, produktion, strategi, HR og økonomi) ser på effekten af eksterne faktorer og på virksomhedens fodaftryk på den eksterne verden. Som en af respondenterne (og kunde hos Deloitte) i undersøgelsen udtrykker det, så handler kunder nu med virksomheder der er lokale, virksomheder der gør gode ting i lokalsamfundet og virksomheder der gør gode ting for samfundet som sådan. Det rækker langt ud over CSR og mere mod at være en god medborger, og betyder at virksomheders value propositions skal redefineres tilsvarende.

Rapporten gennemgår 10 overordnede trends herunder den nye tendens omkring team ledelse.

Andre trends er #4. Well-being: A Strategy and a Responsibility og #6. New Rewards: Personalized, Agile, and Holistic.

Når man ser på den samlede rapport og de 10 hoved trends er det tydeligt at det at være en ”social virksomhed” er et paradigmeskifte i ledelse. Virksomheder kan ikke blot forholde sig til de 10 nævnte trends i rapporten, man bliver som ledelse nødt til at anerkende, at virksomheder ikke bare kan drives under hensyn til ansattet og kunder. Nu er man nødt til at have et sæt strategier, investeringer og værdier der reflekterer den bredere rolle, som virksomheder spiller i vores samfund.

OM Deloitte’s Global Human Capital Trends
Deloitte’s Global Human Capital Trends forskning er vokset i omfang og er i løbet af de seneste seks år blevet et af de største studier af HR, talent og relaterede temaer, der nogensinde er gennemført.
Applikationen Human Capital Trends er en digital platform, der tilbyder en ny måde hvorpå man kan opleve de 10 mest populære tendenser, der driver forandringer i arbejdslivet.
Platformen indeholder bl.a. data fra spørgeundersøgelser med mere end 11.000 HR og virksomhedsledere i 140 lande, videohistorier fra brancheførende virksomheder, nem adgang til relateret forskning og indsigt samt en kalender med regionale arrangementer, så man har mulighed for at engagere sig med forfatterne bag Deloitte’s Global Human Capital Trends og Human Capital ledere.

Læs rapporten og de 10 trends her

Kilde: Forbes 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top