skip to Main Content

Værdien af socialt entreprenørskab i UNESCO´s biosfære reserve områder

”Shining a light in the Anthropocene – The value of social entrepreneurship toward sustainable development in UNESCO’s World Network of Biosphere Reserves” er en ny rapport fra OASIIS platformen om, hvordan socialt iværksætteri kan bidrage til positiv udvikling i UNESCOS biosfære reserve områder.

OASIIS (Opening Access to Sustainable Independent Income Streams), er en fælles ressource og platform for UNESCO´s MAP Program (Man og Biosphere).
Platformen sigter mod at vise og styrke sociale entreprenøres impact i forhold til en bæredygtig udvikling ved at indsamle nye data og koble sociale iværksættere med muligheder i UNESCOS biosfære reserve områder over hele verden (World Network of Biosphere Reserves (WNBRs)).

Som det fremgår af rapporten har OASIIS registreret en omsætning på 11 millioner dollars i biosfære reserve områdernes lokale økonomier og over 500 job og oplærings muligheder, som er skabt af sociale iværksættere.

Resultatet er skabt i bare 2% af biosfære reserve områderne (World Network of Biosphere Reserves (WNBRs)), så det potentiale der ligger i områderne er mange gange større.
OASIIS sigter mod bedre at forstå og på den effektiv måde effektivt at øge sociale iværksætteres indsats for at indfri FN´s verdensmål.

Gennem MAP programmet arbejder UNESCO for at fremme bæredygtig brug af økosystemer på landjorden. MAP programmets biosfære reserve områder er lærings områder for bæredygtig udvikling, hvor tværfaglige tilgange bliver testet for at forstå og styre interaktioner mellem sociale og økologiske systemer. I områderne forsøger man at fremme løsninger, der forener bevarelsen af biodiversitet med områdets bæredygtig anvendelse.

MAP´s globale netværk af biosfærereserver tæller i øjeblikket 669 områder i 120 lande over hele verden, herunder 20 grænseoverskridende områder. Der bor i dag 250 millioner mennesker i UNESCO´s biosfære reserve områder.

Ifølge grundlæggeren af OASIIS, Colin Campbell, kommer rapporten på et tidspunkt, hvor der er et stort behov for øge de positive fremskridt mod et mere bæredygtigt globalt samfund. Han mener at OASSIS rapporten repræsenterer et håb gennem de positive tal, som rapporten kan fremvise og menneskene bag dem. Rapporten opfordre til investere i sociale iværksættere i biosfære reserve områderne, da det er dem, der arbejder utrætteligt for at reinvestere i deres lokalsamfund og, som er de reelle forandringsagenter. OASIIS har registreret 395 direkte initiativer, som er med til at indfri FN´s verdensmål på sin platform.

OASIIS ønsker at forbinde disse initiativer med UNESCO´s biosfære reserve områder og med markeder, partnerskaber, ideer, viden, sociale investeringer og inspiration fra hele netværket af biosfære reserveområder (World Network of Biosphere Reserves)
Læs rapporten her

Om OASIIS
OASIIS (Opening Access to Sustainable Independent Income Streams) er en platform som opfordre til bæredygtig økonomisk udvikling i og omkring UNESCO´s biosfærereserver. Det gør platformen ved at fremvise eksempler på virksomheder, som fungerer i harmoni med biosfærereserve områderne. OASIIS demonstrere på den måde den værdi, som virksomheder og socialøkonomiske virksomheder tilfører lokale økonomier gennem bæredygtig udvikling. Alle organisationer og virksomheder som investere overskud i at opnå positiv social eller miljømæssig effekt kan registrere sig på OASIIS portalen.
OASIIS blev lanceret ved 4th World Congress of Biosphere Reserves i Lima, Peru for 2 år siden.

Læs mere om OASIIS på: www.oasiis-br.org

UNESCO´s biosfærereserver
En biosfærereserve er et økosystem med planter og dyr af usædvanlig videnskabelig og naturlig interesse. Det er UNESCO, som udnævner disse områder for at beskytte dem. Indsatsen for biosfærereserve drives af UNESCOs ”Man og Biosphere Programme (MAP) – der blev etableret i 1971.
UNESCO´s MAP Program er et mellemstatsligt videnskabeligt program, der har til formål at skabe et videnskabeligt grundlag for forbedring af forholdet mellem mennesker og deres omgivelser.

MAB kombinerer natur- og samfundsvidenskab, økonomi og uddannelse med henblik på at forbedre menneskers levebrød, at sørge for en retfærdig fordeling af goder og at beskytte de naturlige og forvaltede økosystemer. MAP ønsker dermed at fremme innovative tilgange til økonomisk udvikling, der er socialt og kulturelt hensigtsmæssige og miljømæssigt bæredygtige. Dette omfatter “bæredygtig udnyttelse af naturressourcer”. Det betyder, at hvis der f.eks. tages fisk eller træ til menneskebrug, skal det ske på en måde, så det beskadiger økosystemet mindst muligt.

MAP´s globale netværk af biosfærereserver tæller i øjeblikket 669 områder i 120 lande over hele verden, herunder 20 grænseoverskridende områder.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top