skip to Main Content

Life Changes

Life Changes er en socialøkonomisk virksomhed i København, der hjælper svært udsatte unge, som lever på kanten af samfundet, med at få et bedre livsmønster. Niels Andreasen tegner her et portræt af virksomheden.

Life Changes

Life Changes hjælper unge med en målrettet, individuel og helhedsorienteret mentorindsats, der skal give den enkelte person de nødvendige sociale og faglige værktøjer til at begå sig i samfundet. Vores mål er at give den rette støtte, så de unge kan finde troen på sig selv og blive socialiseret i samfundet. Vi mener ikke, man kan blive resocialiseret i samfundet, før end man er blevet socialiseret.

Hvem er virksomhedens målgruppe?
Vi arbejder både med indvandrere og danskfødte unge i to målgrupper: helt unge på 14 – 18 år og unge fra 18 til 30 år. For de helt unge består vores arbejde hovedsageligt i at lave en tidlig indsats. De har ofte udfordringer som f.eks. ADHD og sociale problemer i hjemmet og indlæringsvanskeligheder i skolen, og de kan være i risiko for at komme på en sikret døgninstitution grundet kriminalitet og banderelationer. De unge i målgruppen 18 – 30 år har ofte de samme problemer som de helt unge, men forskellen er, at de er blevet myndige, og de er derfor flyttet over i nogle andre kommunale kasser. Nogle af dem har yderligere udfordringer med forskellige typer af misbrug.

Med andre ord, Life Changes er en helhedsorienteret indsats, som primært retter sig mod de unge, som
andre fravælger. Det er oftest:

• Socialt udsatte unge
• Personer på integrationsydelse
• Kontanthjælpsmodtagere med bl.a. massive sårbarheder med svag eller ingen
tilknytning til arbejdsmarkedet
• Borgere med psykiske diagnoser eller traumer
• Misbrugere
• Kriminelle
• Bande- og rockerrelaterede borgere

Hvad består Life Changes indsats af?
Først og fremmest arbejder vi ikke med standardkoncepter. Alle mennesker og situationer er forskellige, og derfor skal indsatsen tilpasses det enkelte individ, så individet altid er i centrum.

Vores metoder bygger på en intens relationsopbygning med den enkelte borger uanset alder. Hos de helt unge er det dog særligt vigtigt, at det sker i tæt samarbejde med familien, skolen og det offentlige system. Dette er for at sikre den helhedsorienterede indsats, som vi har erfaring med, skaber de bedste resultater.

Vi arbejder i høj grad med at give de udsatte unge nogle sociale kompetencer, så de kan indgå i et arbejds- eller uddannelsesmiljø. Mange udsatte unge ender på kontanthjælp på trods af diverse uddannelsestilbud og arbejdspraktikker. Det skyldes efter vores overbevisning, at disse unge mangler nogle helt grundlæggende socialiseringsfærdigheder, som vi kan hjælpe dem med at få.

Derudover er vi i gang med at udvikle et projekt til målgruppen 18-30 år kaldet Den Gode Udslusning. Det går ud på at lave et udslusningshus for unge kriminelle. Alt for mange unge kriminelle ryger direkte tilbage i deres gamle miljø, når de bliver løsladt efter fængselsstraf. Det vil vi forsøge at undgå med et tilbud i vores udslusningshus. Ideen er, at de unge bliver tilknyttet dette hus i en periode, som en overgang mellem fængslet og deres fremtidige liv, frem for at ryge direkte ud på gaden efter løsladelse. Fokusset i huset er at give den unge de nødvendige sociale kompetencer til at kunne klare sig selv og begå sig i samfundet – uden afhængighed at deres gamle miljø. Derudover skal der også være fokus på at give de unge nogle faglige kompetencer, så de kan passe ind på en arbejdsplads. Det gøres med mentorindsatser i kombination med forskellige former for værksteder, hvor den unge kan få de nødvendige kompetencer, der kan føre ham eller hende videre i livet.

Hvad er virksomhedens forretningsmæssige koncept?
Vi lever af at sælge til og arbejde tæt sammen med kommunerne. Dvs. at kommunerne køber vores mentorindsats til en specifik borger. Forløbet og tilbuddet bliver udfærdiget ud fra den enkelte unges behov og i samarbejde med kommunerne, og dette danner grundlaget for prisen på mentorindsatsen. Da alle indsatser er forskellige, er der heller ikke en fast pris. Det gør det selvfølgelig udfordrende at sælge til kommunerne, da et standardiseret forløb med faste priser kan være nemmere at forstå og beregne. Men da vi har med mennesker at gøre, som har store sociale problemer, vil vi ikke gå på kompromis med kvaliteten for en nem og hurtig løsning. Det mener vi ikke, vi kan byde de unge.

Projektet Den Gode Udslusning skal i første omgang finansieres med fondsmidler, men skal på sigt udvikle sig til en selvkørende forretning. Ambitionen er at skalere projektet op med flere udslusningshuse i hele landet. Vi leder p.t. efter samarbejdspartnere og fonde til at lave det første pilotprojekt på Sjælland.

Hvad er virksomhedens største udfordringer?
Vores største udfordring p.t. er at komme i dialog med kommunerne – en udfordring mange socialøkonomiske virksomheder kan nikke genkendende til. Det er utrolig svært at få kommunerne til at sende borgere vores vej. Det kræver megen overbevisning, og det er ikke nok bare at være bedre og billigere end kommunen, vi skal være meget bedre og billigere, før end de finder os interessante. Problemet er ofte, at kommunerne arbejder kortsigtet og inden for et budgetår. De vil derfor gerne se en tydelig kortsigtet besparelse, frem for en langsigtet indsats og investering. Det kræver en hel del forarbejde, skarpe beregninger og vellykkede cases, som tager tid at opbygge.

Hvad er virksomhedens største succeser?
De største succesoplevelser kommer i arbejdet med vores målgrupper. Vi arbejder med unge, som ofte har været igennem de offentlige systemer i flere år uden forbedringer. Når vi på den første måned får den unge til at åbne sig følelsesmæssigt, og vi ser øjnene lyse op med et håb for en fremtid, bliver det meget hårde arbejde det hele værd.

Kontakt:
Manuela Reith Rasmussen, CEO & Founder.

Mobil: 2282 4445
Email: mrr@lifechanges.dk

Følg Life Changes på:

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/life-changes-aps/

Facebook: https://www.facebook.com/Lifechanges.dk/

Fakta om Life Changes
Grundlagt: 15. januar 2017
Hjemmeside: https://lifechanges.dk
Ansatte: 8 pers.
Eksterne mentorer: 10 pers.
Advisory Board: 5 pers.
Ambassadører: 15 pers.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top