skip to Main Content

UCC kursus i socialt entreprenørskab og social innovation

UCC i København udbyder i maj 2018 et nyt kursus i socialt entreprenørskab og social innovation: ”Bliv aktør i dit arbejdsliv sammen med andre”.

Kurset vil give dig mulighed for at udnytte nye muligheder og ressourcer i forhold til et arbejde, du allerede varetager eller nye jobfunktioner, du gerne vil skabe. Du kan med kurset opbygge et overblik over kommende erhvervs- og forretningsmuligheder. Det kan være, du forsætter i dit eksisterende arbejde eller starter egen virksomhed eller du søger et nyt job – måske du udvikler arbejdsområdet for dig selv og din arbejdsplads. Vores mål er, at du får startkapital til dit projekt. Kapital i form af viden, netværk, metoder og indblik i hvor økonomiske midler og relevant viden befinder sig.

Kurset bygger på projektudvikling og projektarbejde. Alle vil blive udfordret på at kunne formidle ideer og projekter til andre. Vi bruger hinanden til feedback. Vi er hinandens kritiske venner. Vi bruger venlige benspænd og arbejder i det hele taget ud fra et ressourcesyn. Kurset vil give dig kontakt til et netværk deltagerne imellem. Kurset vil forøge dine sociale ressourcer. I vil udveksle jeres eksisterende viden og erfaringer of dermed opdage, både det I ved og det I ikke ved – en ikke-viden fyldt med potentiale. Vi arbejde med et bred forståelse af ressourcer – således både viden, sociale kontakter, økonomi, kulturel baggrund, egne erhvervede kompetencer – alle er det ressourcer som skal investeres i et projekt for at skabe en omsætning, der giver merværdi for dig selv og andre. Det handler om at gøre noget med det man har.

Undervejs præsenteres I for metoder til at navigere i vilde processer. Vi arbejder med systematiske metodiske tilgange til at kunne bevæge sig mellem en skiftevis åbning og lukning af ideer. Ideudvikling er forbundet med at turde fejle og at turde beslutte sig. Vi afprøver det at kunne visualisere og at kunne sælge sin ide gennem en kort præsentation.

Socialt entreprenørskab er rettet mod nye måder at skabe velfærd og livskvalitet i vores samfund, om det så er i lokalmiljøet, i børnehaven, i vuggestuen, på bostedet, i skolen, i forbindelse med boligsocialt arbejde, på ældreområdet, i foreningslivet eller virksomheder med ansatte på særlige vilkår – fælles for interessen i socialt entreprenørskab er at skabe bæredygtige, værdige og livsbekræftende fællesskaber indenfor og på tværs af arenaer i velfærdssamfundet. Kendetegnet for socialt entreprenørskab er, at projekter skabes nedefra sammen med deltagerne med en kompetent ressourcebevidsthed. Bæredygtigheden handler om de nye tiltags holdbarhed over tid, ressourceanvendelse og økonomiske grundlag. Værdighed bygger på deltagernes gensidige anerkendelse, medskabelse og deltagelsesmuligheder. Livsbekræftende fællesskaber er omdrejningspunkt for det sociale entreprenørskab – sammen med andre skaber man nye muligheder for sig selv og andre – egne og andres arbejds- og livserfaringer forenes i handlekraft, innovation og kreativitet.

Om underviserne
Undervisere på Kurset er Kim Løwenstein og Jens Willer, der begge er undervisere fra Professionshøjskolen UCC med mastergrad i social innovation og erfaring med undervisning i social innovation og entreprenørskab på Pædagoguddannelsen. For dem har det været et omdrejningspunkt at forene en forståelse af velfærdsarbejde og økonomi – på en måde som frigør kreativitet og nye jobmuligheder. Underviserne ser det som deres rolle at give inspiration til og facilitere innovationsprocesser, – at være oplægsholdere og at henvise til medier og materiale med brugbar viden. Kurset indgår som led i UCC´s forsøg på at udvikle en kommende diplomuddannelse i Samskabelse og Socialt entreprenørskab.

Kurset søger deltagere fra forskellige arbejdsområder. Der arbejdes med, at diversitet er en styrke og underviserne vil udnytte muligheder for synergi på tværs af deltagernes forskellige arbejdskompetencer og de arbejdsområder, som deltagerne møder ind med. Hvis du har en ide, du vil udvikle, du er med i et projekt eller du har som mål at blive bedre til at udvikle nye projekter, nye jobfunktioner, nye ideer – så vil kurset være et sted, hvor du kan påbegynde denne proces.

Kurset vil give dig en viden om muligheder for at opspore metoder til ide- og projektudvikling som passer forskellige projekter og dermed også det projekt du vil gå videre med.

Kurset koster 6.990,-kr incl. forplejning alle 5 dage.

Kurset foregår 5 dage i maj 2018: 16. og 17. maj + 22.maj 28.og 29. maj

Tilmelding via ucc.dk/socialinnovation
Seneste tilmelding d. 1. maj 2018

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte kursusansvarlige Kim Løwenstein kiml@ucc.dk og Jens Willer jewi@ucc.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top