skip to Main Content

Ny svensk national strategi satser 150 mio. SEK på sociale entreprenører

Den svenske regering har d. 1. februar 2018 besluttet at investere 150 millioner svenske kroner over de næste tre år i bedre støtte til sociale entreprenører og sociale innovationer.

Socialt iværksætteri har fået en del opmærksomhed i Sverige efter at grundlæggeren af IT virksomheden Klarna, Niklas Adalberth, valgte at investere en halv milliard SEK i fonden Norrsken for at udvikle socialt iværksætteri i Sverige. Læs mere om det her
Selvom det er med et mindre beløb, går den svenske regering nu samme vej.

Ifølge den svenske erhvervsminister Mikael Damberg står samfundet overfor store udfordringer, hvor de store systemer mange gange er for langsomme og ikke innovative nok. Selv om store systemer udfylder en vigtig funktion ifht. at skabe stabilitet og langsigtede løsninger, når de ikke altid ud til alle grupper. Her er der ifølge Damberg brug for sociale iværksættere.
De socialøkonomiske virksomheder har en bedre formåen, for eksempel med hensyn til integration og klimaspørgsmål.
Han påpeger, at der i grænselandet mellem den offentlige og private sektor, er mulighed
for at finde nye løsninger på både gamle og nye sociale problemer.

Derfor skal der investeres i alt 150 millioner i tre år for at udvikle et støttesystemet for sociale iværksættere og målemetoder, som kan være med til at gøre afstanden mindre til det offentlige, som opdragsgiver eller samarbejdspartner.

I praksis bliver det Tillväxtverket og den svenske innovationsmyndigheden Vinnova, som får til opgave at arbejde for at føre strategien ud i livet. Til opgaven får de myndigheder årligt 20 millioner svenske kr. perioden 2018-2020.

Den nationale strategi for socialøkonomiske virksomheder, som den svenske regering vedtog d. 1. februar 2018, består af fem områder. Strategien har til formål at imødegå sociale udfordringer som integration, sundhed, uddannelse, klima, miljø, ligestilling og arbejdsløshed.

I strategien defineres socialøkonomiske virksomheder, som virksomheder (og det gælder en hvilken som helst virksomhedsform), hvor forretningsdriften er et redskab til at opnå social effekt, og hvor virksomheden snarere vurderes ud fra denne – end ud fra kronerne og ører. Herudover gælder det også, at det økonomiske overskud skal geninvesteres i virksomheden eller i andre samfundsgavnlige projekter, i stedet for at blive uddelt som en fortjeneste til ejerne. Dette punkt bliver dog genstand for en fremtidig debat.

Overordnet skal strategien styrke udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Sverige, så de i højere grad kan bidrage til at løse sociale udfordringer på nye og innovative måder.
Interessant nok understreges det i den svenske nationale strategi, at den offentlige sektor skal være mere opmærksom på og samarbejde mere med socialøkonomiske virksomheder om at udvikle et bæredygtigt samfund.

Den svenske nationale strategi for socialøkonomiske virksomheder er opdelt i fem områder.

1. udbud og efterspørgsel: Forretningsforbindelser og partnerskaber mellem offentlige aktører og socialøkonomiske virksomheder skal præciseres. Kendskabet til socialt iværksætteri skal øges i den offentlige sektor, så flere socialøkonomiske virksomheder kan startes og vokse.

2. Styrket virksomhedsrådgivning: Sociale iværksættere har brug for bedre support og rådgivning omkring forretningsudvikling og iværksætteri.

3. Finansiering: Socialøkonomiske virksomheder kan have svært ved at tiltrække finansiering, derfor skal de eksisterende finansieringsmuligheder gøres mere kendte, og finansieringssystemet som sådan skal revideres.

4. Afklaring og måling af effekt: Hele ideen med socialøkonomiske virksomheder er, at de leverer resultater i form af social effekt, men der mangler i dag bredt accepterede modeller for, hvordan man kan måle social effekt. Det er vigtigt at Det gør det komplicerer både muligheden for finansiering og samarbejde sammenligninger mellem forskellige sociale virksomheder samt samarbejde med den offentlige sektor gennem for eksempel offentlige indkøb.

5. Udvikling af kompetencer og mødesteder: Sverige mangler en effektiv formidling af viden om området og af succeshistorier. Den svenske regering ønsker derfor, at skabe en national struktur for formidling af viden om social innovation og socialt værksætteri samt at skabe mødesteder for socialøkonomiske virksomheder og deres kunder og finansfolk.
Den svenske regering foreslår også, at man kan hente viden fra andre lande , der er nået længere på området.

Den svenske nationale strategi for socialøkonomiske virksomheder kan læses her

Kilde: Dagens Nyhedet

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top