skip to Main Content

Verdensmåls-certificering af folkeskoler

Chora Connection har sammen med Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium (begge i København) taget initiativ til et samarbejde om at udvikle en model for en Verdensmåls-certificering af folkeskoler og ungdomsuddannelser i Danmark.

De to skoler er ligesom en del andre folkeskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser interesseret i at integrere FN’s 17 verdensmål i undervisningen.
Randersgades Skole og Rysensteen Gymnasium, som allerede er begyndt at integrere verdensmålene i undervisningen, er gået ind i samarbejdet, fordi de kan se potentialet i en egentlig certificeringsordning, som alle skoler kan få glæde af. Derfor har de indvilliget i at være pilotskoler, hvor det nye initiativ kan testes med Chora Connection som uafhængig projektleder. Herefter bliver flere skoler inviteret til at afprøve certificeringsmodulerne.

Som det også er nævnt i regeringens handlingsplan fra 2017 er uddannelse et vigtigt fokusområderne for implementering af de 17 Verdensmål.
Modellen for Verdensmålscertificeringen skal både indeholde undervisningsindhold og pædagogik og en model til skolens adfærd generelt.
Skolerne skal selv kunne vælge og sammensætte moduler i certificeringen, sådan at denne passer til den enkelte skole og de aktuelle behov skolen har på området.

Chora Connection har samlet en bred vifte af aktører og eksperter til at rådgive om udvikling af konceptet og har i denne sammenhæng faciliteret co-creation processen (Q5), hvor aktører på tværs af den offentlige sektor, erhvervslivet, foreninger, forskning og civilsamfund, ud fra et grundlæggende princip om fælles ejerskab, inddrages i en idégenererende proces, der fremkalder essens, idéer og innovative løsninger.
Certificeringsprojektet har etableret en rådgivningsgruppen, der deltager i udviklingsprocessen og løbende er med til at evaluere og rådgive omkring arbejdet.
Gruppen består bl.a. af Red Barnet, Oxfam IBIS, FN Byen og Mellemfolkeligt Samvirke. Desuden har flere andre organisationer vist interesse for projektet og deltaget i Q5 udviklingsworkshops.

Kilde: Globalnyt

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top