skip to Main Content

100 millioner euro til microfinansiering og socialøkonomiske virksomheder i Europa

EU’s finansieringsprogram for beskæftigelse og social innovation (EaSI) modtager yderligere 100 millioner euro til sin garantiordning fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der kernen i Investeringsplanen for Europa.

Den økonomiske støtte kommer oven på det oprindelige EaSI-garantiinstrument til en værdi af 96 millioner euro, og samlet lander det på en investering på 196 millioner euro.
For at fortsætte med at fremhæve behovet for investeringer i social infrastruktur blev i januar 2017 oprettet en High-Level Task Force on ‘Investing in social infrastructure in Europe’ – hvilket skete på initiativ af Den europæiske sammenslutning af langfristede investorer (European Association of Long Term Investors).
Taskforcen, som blev ledet af den tidligere kommissionsformand Romano Prodi og den tidligere franske minister Christian Sautter, fremlagde sin rapport ”Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe”  for EU Kommissionen d. 23. januar.

I forbindelse med den udvidede finansiering sagde kommissær for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen (fra Belgien), at takket være de ekstra 100 millioner euro, er det muligt for EU at øge adgangen til finansiering for mikroentreprenører og socialøkonomiske virksomheder i hele Europa.
Den ekstra finansiering forventes at kunne være med til at mobilisere omkring 1,9 milliarder euro til finansiering af mikroentreprenører, navnlig fra sårbare grupper som arbejdsløse, unge og indvandrere samt socialøkonomiske virksomheder.

Ifølge hende viser EU Kommissionen gennem EaSI programmet sin forpligtelse i forbindelse med at fremme bæredygtig beskæftigelse for de mest sårbare mennesker på arbejdsmarkedet, og programmet gør det muligt at skabe tusindvis af nye arbejdspladser.

 

Kilde EU Kommissionen

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top