skip to Main Content

Ligeværd samler sig

DHI er blevet en integreret del af den nye forening Ligeværd Fagligt Forum. Ligeværd er dermed gået fra 6 til 3 organisationer i det NYE LIGEVÆRD – organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov.

Ved DHIs generalforsamling 10.november anbefalede bestyrelsen, at DHI fusionerede med Ligeværds
skoler og uddannelsessteder i en ny forening Ligeværd Fagligt Forum. Forslaget blev enstemmigt
vedtaget i både den ordinære generalforsamling 10. november og i den ekstraordinære d. 19.december. Ved den stiftende generalforsamling og ved første bestyrelsesmøde i LIGEVÆRD FAGLIGT FORUM
blev 3 bestyrelsesmedlemmer af det gamle DHI indvalgt i den nye bestyrelse og DHI formand Jørgen
Christensen blev næstformand og kommer sammen med formanden Claus Tobler fra Vestjysk
Erhvervsskole til at være Fagligt Forums repræsentanter i det nye LIGEVÆRDS bestyrelse.

Sammenlægningsprocessen har som tidligere beskrevet været i gang det sidste års tid sammen med
Ligeværds sekretariat. Målet har været at give Ligeværd (og DHI) større synlighed og gennemslagskraft
overfor meningsdannere og beslutningstagere. De igangværende indsatser vil fortsætte i den nye forenings
regi, hvor fagpolitiske arbejdsgrupper skal arbejde konkret og mere slagkraftigt for bedre uddannelses- og
et rummeligt arbejdsmarked for unge med særlige behov.

Medlemsvilkårene fortsætter uændrede i den nye forening, således at medlemmer af de 3 ”gamle”
foreninger nu er medlemmer i LIGEVÆRD FAGLIGT FORUM til samme kontingent.
4 fagpolitiske udvalg/arbejdsgrupper skal varetager indsatser indenfor skole- og uddannelse, sociale, bolig
og beskæftigelsesforhold.
Desuden vil der blive etableret en række netværk og fora, der skal styrke indsatserne på tværs af
medlemsinstitutioner og interessefelter. Netværk og fora kommer til at bestå af faste og ad hoc
medlemmer i bl.a. lederfora, socialrådgiverforum, værkstedslærerfora, netværk omkring socialøkonomi
og andre indsatsområder.

FAGLIGT FORUMs beskæftigelsespolitiske gruppe forventes at fortsætte i DHI´s spor i indsatsen
omkring læring i praksisfællesskaber og socialøkonomi. Dette vil bl.a ske ved at udbygge samarbejdet
med tidligere og nye partnere: Social entreprenører i Danmark, Koorporationen, Havredals Parktiske
Landbrugsskole, Vestjysk Erhvervsskole, PMU-Sindal, Grennesminde planlagte socialøkonomiske
kraftcenter, Gladfonden, kommuner, Det nye råd for virksomheders samfundsansvar, projekter som
ViVirk´R, KLAP og Klar-til-Start og andre interesserede aktører.

Læs mere om Ligeværd på: www.ligevaerd.dk

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top