skip to Main Content

Medlemmer til det nye frivilligråd er valgt

Efter ministerudpegninger og valg er de 12 nye medlemmer af Frivilligrådet nu på plads. Rådet mødes første gang d. 1. februar 2018.

Frivilligrådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Børne- og socialminister Mai Mercado udpegede i december Mads Roke Clausen, tidligere direktør for Mødrehjælpen, som formand for det nye råd. Han afløser Vibe Klarup på posten.
Derudover har ministeren udpeget Sara Krüger Falk, Seniorchefkonsulent i Dans Industri som medlem af rådet.

Tidligere har den siddende socialminister udpeget alle rådets 12 medlemmer, men efter anbefalinger fra task forcen til et stærkere civilsamfund er rådets udpegning nu ændret, så det denne gang har været sådan, at otte medlemmer er valgt ved et direkte valg blandt foreninger og organisationer i den frivillige sociale sektor.
Derudover har FriSe og KL hver indstillet et medlem.
Samme praksis gælder for valg til Frivilligrådet fremadrettet.

Rådsperioden ændres herudover fra tre til fire år, så den fremover følger kommunalvalgene, hvilket også gælder for Det Centrale Handicapråd og Rådet for Socialt Udsatte.

De 12 nye medlemmer af rådet er:
Mads Roke Clausen, formand – tidligere direktør for Mødrehjælpen
Sara Krüger Falk – seniorchefkonsulent i Dansk Industri
Anna Bjerre Thorsteinsson – direktør for GirlTalk.dk (valgt)
Mirka Mozer – direktør for Indvandrer Kvindecentret (valgt)
Pelle Plesner – leder af Fit for Kids (valgt)
Ebbe Wendt Lorenzen – generalsekretær for LIVSVÆRK (valgt)
Jens Maibom Pedersen – formand i KFUM´s Sociale Arbejde (valgt)
Knud Aarup – præsidiemedlem i BEDRE PSYKIATRI (valgt)
Jonas Keiding Lindholm – generalsekretær i Red Barnet (valgt)
Thit Aaris-Høeg – adm. direktør i Fonden for Socialt Ansvar (valgt)
Arne Eggert – udviklingsdirektør i KL (indstillet af KL)
John Hebo Nielsen – formand for Frivilligcenter Gentofte og FriSe (indstillet af FriSe)

Kilde: Børne- og Socialministeriet og Altinget: civilsamfund

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top