skip to Main Content

Urban City

Urban City i Aalborg er Danmarks første og eneste kreative sociale iværksætterby. Projektet holder Åbent Hus lørdag d. 20. januar 2018 fra kl. 11-14.

Det er den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt, der arbejder med udsatte unge, som står bag udviklingen af Urban City projektet, der er ligger i forlængelse af Råt&Godt´s lokaler i den gamle remise for enden af Hjulmagervej i hjertet af Aalborg.

Råt&Godt´s arbejde med unge tager udgangspunkt i beregninger fra Social- og Integrationsministeriet, som viser, at er der en samfundsøkonomisk besparelse på 2,3 mio. kr. at hente, hver gang en udsat ung får en ungdomsuddannelse.
Med 25.000 udsatte børn og unge i Danmark er der således en potentiel besparelse på knap 30 mia. kr.

Da Råt&Godt de seneste år har haft succes med sit arbejde med de unge, vil virksomheden gerne med Urban City videreudvikle ideen og udvide arbejdet.

Råt&Godt – Urban City, er et projekt, som har til formål at hjælpe iværksættere og mindre virksomheder, med at realisere deres drøm om at blive selvstændige erhvervsdrivende. Samtidig skal formål inspirere og lære virksomhederne at tage et socialt ansvar ved at hjælpe unge i meningsfuld beskæftigelse.

I Urban City kan iværksættere og nystartede virksomheder leje sig ind i campingvogne i kreativitetsbyen, hvor hver enkelt virksomhed forpligtet til, i større eller mindre grad, at tage et socialt og fælles ansvar, i samarbejde med Urban City.
Det er vigtigt at de virksomheder, der bliver del af Urban City kan se meningen i at have en social bæredygtig profil og at hjælpe unge i beskæftigelse, som en styrke deres individuelle CSR profil og som en mulighed for at styrke deres indtægtsmuligheder.
Det er derfor af afgørende for Urban City at have godt samarbejde med Aalborg kommune, og projektet samarbejder allerede nu med adskillige afdelinger i kommunen f.eks. Business Aalborg, Tekniskforvaltning, Center for grøn omstilling og Jobcentret.

Urban City taler samtidig ind i Aalborg, og borgmester Thomas Kastrup Larsens, ønske om at blive Danmarks bedste iværksætterby, og er på mange måder et bud på fremtidens iværksætteri, hvor kreativt iværksætteri, erhversby/park og socialt ansvar kombineres og sættes i højsæde. Projektet ligger også i tråd med den globale trend, hvor virksomheder og samfundet generelt viser stigende interesse for at tage et større socialt og miljømæssigt ansvar.

Råt&Godt går selv i fromt mht. socialt og miljømæssigt ansvar. Alle produkter og projekter i i Råt&Godt´s er lavet i genbrugsmaterialer og i samarbejde med udsatte unge, da filosofien er, at mennesker og materialer fortjener en chance til. Derfor er det også afgørende, at de unge sikres en aktiv rolle i udarbejdelsen og dertil får en følelse af samhørighed og ejerskab. Det sikres ved, at de unge er med i processerne fra modtagelse af ordren, produktion og opsætning af evt. projekt. Ydermere får de følelsen af fællesskab, ejerskab og at de er den bærende rolle, både i den daglige drift, produktionen og markedsføringen.
Råt&Godt vil gerne videreføre den samme filosofi i Urban City projektet.
Det er samtidig tanken at skabe en stor diversitet af virksomheder i Urban City, så man sikre en bred palet af områder, hvor de unge kan finde sin rette plads og føle sig godt tilpas. Dette kunne f.eks. være en frisør/negleteknikker, maler, keramiker, kunstner, en webdesigner eller en snedker.
Udsatte unge får muligheder for praktikplads i de virksomhede, der bliver del af Urban City, når de vurderes stabile nok i deres forløb i Råt&Godt. Det er tanken at der skal en flydende udfasning, og løbende opfølgning til de unge er trygge i de nye relationer i den nye praktik virksomhed i Urban City.

Målet er foreløbigt at Urban City skal åbne i april eller maj 2018. Iværksætterbyen skal indrettes og designes af Råt&Godt sammen med eksterne samarbejdspartnere, IKEA Aalborg, Hustømrerne Nordjylland, Techcollege Aalborg, Kunsten Aalborg, Bygma Aalborg, Farmacel A/S mm.
Urban City indrettes som en campingplads med 12 campingvogne, der er klar til indflytning. Virksomhederne står selv for indretning og dekoration af vognen.
Der ligger en del arbejde forude, men når den kreative by er færdig, kommer den der ud over til at bestå af mødelokaler, fælles spiseområde, tagterrasser og udendørs terrasse med indgang til Urban City, ligesom der også skal indrettes et lagerområde og toiletter.

Følg Urban City projektet på Facebook

Læs mere om Råt&Godt på: raatoggodt.dk og Facebook

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top