skip to Main Content

Digital Social Innovation Fair 2018

Digital Social Innovation Fair er en konference, der søger at samle aktører ,der arbejder med at løse sociale og miljømæssige udfordringer ved hjælp af digital teknologi. Konferencen afholdes i Rom d. 6.-7. Juni 2018.

Digitale teknologier og internettet er hastigt og radikalt med til at forandre mange ting for eden enkelte og for små og store fællesskaber at transformere samfund og services i Europa. Samtidig repræsentere de en unik mulighed for at adressere nogen af de mest presserende sociale og økonomiske udfordringer.

Over hele verden arbejder adskillige initiativer på netop det. Men for at kunne være effektive og succesfulde, er der stort behov for at koordinere aktiviteterne.

Tanken med Digital Social Innovation Fair er at skabe et forum, hvor disse aktører kan mødes og bringe prioriteterne i overensstemmelse med hinanden og blive enige om en fælles retning for en europæisk forsknings- og innovations agenda på området.

På konferencen vil der være både oplæg, workshops og praksis-sessioner og plads til networking. Blandt oplægsholderne er både eksperter, praktikere, beslutningstagere og aktører fra civilsamfundet.

Læs mere om konferencen her
Og følg #DSIFair2018 på twitter.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top