skip to Main Content

Folkeskove kan nu plantes over drikkevandsressourcer på statens jord

Den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk gør det nu muligt for alle danskere at kunne hjælpe til med plantning af nye Folkeskove over drikkevandsressourcer i Danmark, ved at donere træer, der plantes på Naturstyrelsens arealer.

Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk er meget glade for at kunne introducere danskerne til, at vi nu, alle kan hjælpe til plantning af nye Folkeskove over drikkevandsressourcer i
Danmark, ved at donere træer, der plantes på Naturstyrelsens arealer.

”I dag er en meget stor dag for naturen og os danskere, hvor vi alle glade kan kippe med flaget for det nye samarbejde med Naturstyrelsen, som nu muliggør at vi fra i dag, alle kan donere træer til nye
Folkeskove. Skovene bliver plantet på arealer, som Naturstyrelsen vil passe og pleje i vores tid og langt ud i fremtiden.
Jordarealerne har Naturstyrelsen erhvervet i samarbejde med lokale kommuner og vandværker. At alle i Danmark nu aktivt har mulighed for at gøre deres egen personlige indsats for natur, dyreliv, klima og
rent drikkevand i fremtiden, ved at plante træer til almen gavn, er en fantastisk mulighed. Især fordi vi lige nu oplever tiltagende klimaforandringer, for megen Co2 i atmosfæren og stigende forurening af
drikkevands-ressourcer, som vi med aktiv handling skal have beskyttet mod kvælstof, pesticider og andre giftstoffer, så vi fortsat kan drikke simpelt renset, rent og sundt drikkevand”, udtaler Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen, stifterne af Folkeskoven.dk

De nye Folkeskove har fredskovsstatus, hvilket betyder, at de vil stå der i fremtiden til gavn og glæde for os og de kommende generationer.
Hvad hjælper folkets donationer? Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov, så vi hurtigere får rejst mere skov.

Via folkeskoven.dk tilbydes danskerne, at vi sammen kan plante en masse træer i nye Folkeskove. DNA’et for de nye Folkeskove er: ”Hvad vi i Danmark kan, når vi løfter i flok”.
Ved at plante træer i økologisk dyrkede skove over drikkevandsressourcer hjælper vi til, at bevare det rene drikkevand.
Samtidig lagrer træerne store mængder Co2, giver levesteder til dyr og vi får nye herlige skovperler, som vi kan udfolde os i rekreativt. Det er ren win win win.

Vi har med stor glæde og succes i flere år etableret Folkeskove i samarbejde med lokale borgere, kommuner, vandværker, firmaer, private, foreninger m.fl., som har sponsoreret jord, træer og bidraget
med deres frivillighed, så de nye Folkeskove kunne blive etableret.

I første omgang er det muligt at donere træer
til nye Folkeskove på Naturstyrelsens arealer ved Greve, på Nordals, i True ved
Aarhus og i Hinnerup. Alle fire skove er placeret over vigtige
drikkevandsressourcer. Skovrejsningerne sker i samarbejde med lokale kommuner
og vandværker.
Der vil løbende blive tilføjet arealer til nye
Folkeskove på kommunal- og statsjord. Vi inviterer også gerne, at det kan blive
muligt for befolkningen at plante skove over grundvand på Folkekirkers jorde.

Privat personer kan få skattefradrag
Donationer af træer til nye Folkeskove via den
Selvejende Institution: Growing Trees Network Foundation S/I, udløser
skattefradrag på op til kr. 15.600 i 2017.
Hvad koster et træ i folkeskoven så?
Et træ koster kr. 20, som dækker:
– Køb af træ, plantning, samt 3 års
vedligeholdelse af træet. Herefter varetages omkostning til vedligeholdelse af
træerne af staten/kommune
– I fællespulje, er træ donationerne med til at
finansiere stier og p-pladser ude i Folkeskoven.

Vi mener, at de udfordringer vi aktuelt har i
Danmark og ude i verden med klimaudfordringer og mangel på drikkevand kalder på
en national-tv-indsamling eller tiltag, der rykker mere end det! Fra
Folkeskoven.dk vil vi gerne invitere intensiv handling med at plante mange
træer i mange nye skove i Danmark, men også at vi rækker ud med vores
”omsorgsarm” og hjælper internationalt, så vi kan hjælpe til at forebygge
folkevandringer og mulige krige pga. mangel på rent drikkevand og
klimaforandringer.

Den første store donation med 25.000 træer til
de nye Folkeskove på Naturstyrelsens arealer er allerede i hus. Den fynske
kistefabrik Tommerup Heilskov Kister har de sidste tre år doneret ét træ per
kiste til Growing Trees Network Foundation. Det har resulteret i, i alt 45.000
træer – 25.000 af disse træer skal nu til foråret plantes rundt i Danmark i de
4 nye Folkeskove.

Tommerup Heilskov
Direktør, Ulrick Hein Boe Nielsen udtaler:
Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til
naturen.
Vi har hos Tommerup Heilskov to vigtige værdier,
mod og omtanke. Vi har modet til at gå forrest, både når det handler om omsorg
for naturen, og beskyttelse af drikkevand for kommende generationer.
Vi har nu i mere end 3 år haft et slogan der
hedder ” Vi planter et træ for hver kiste vi bringer” og træerne doneres via
Growing Trees Network Foundation. Vi er glade for at vi med den omtanke, sammen
med vore kunder kan give et bidrag til en bedre verden.

Arcane Tinmen
Vi laver tilbehør til kortspil – og har et ønske
om to ting:
Et at værne om vores klodes velbefindende ved at
foretage de miljømæssige justeringer vi kan. En af disse måder er at vi hvert
år køber ”CO2-reduktion” for at udligne vores carbon footprint.
To vi håber på at være bannerfører for vores
branche og vise vejen for de andre og måske få dem til også at tænke over deres
egen klimaindsats.
Vi er rigtigt glade for samarbejdet med
Folkeskoven.dk – det er enkelt og ligetil at gøre, og det er en stor hjælp for
os som firma.

Deutsche Post DHL planter et træ per medarbejder
i Danmark
”Deutsche Post DHL har en målsætning om at
halvere sin CO2 udledning i 2025 og være en CO2 neutral logistikvirksomhed i
2050.
Vi ved godt at det er nogle ret ambitiøse mål,
men ved tidligere klimamål har vi nået dem hurtigere end planlagt. Et af
tiltagene for at nå dette mål, er at plante 1.000.000 træer årligt på
verdensplan. DHL i Danmark støtter op om dette, ved at plante et træ per
medarbejder til fordel for det danske miljø”.

Peter Søgaard
Aarhus Kommune nytænker skovrejsning
Aarhus Kommune nytænker skovrejsning
I Aarhus Kommune skal der også rejses meget skov
– 3200 hektar mere for at være helt præcis. Så stor en mundfuld klarer kommunen
ikke på egen hånd. Aarhus Kommune vil gerne indgå i flere typer samarbejder om
skovrejsning, og meget gerne eksperimentere med forskellige
skovrejsningsmetoder, så de nye skove også kan levere mere biodiversitet og
alsidige rekreative oplevelserfor skovgæsten og her fortsætter vi meget gerne
det tætte samarbejde med Growing Trees Network”, fortæller Peter Søgaard,
biolog og projektleder for skovrejsning i Aarhus Kommune.
Growing Trees Network har allerede hjulpet
Aarhus Kommune med at plante træer i flere skovrejsningsprojekter over
grundvandsressourcer. Det seneste var skovrejsningen ved Byagervej i udkanten
af den lille by Beder syd for Aarhus. ”Der var enormt stor opbakning og
interesse for den nye skov og der var flere hundrede borgere, der mødte op til
indvielsen af den helt nye og meget bynære Folkeskov”.
Growing Trees Networks indsats betød, at de
lokale borgere via køb-et-træ-ordningen sammen med virksomheders køb af træer,
finansierede
plantningen af mere end 22.000 træer, svarende
til godt 93% af træerne i skoven og der kan stadigt doneres træer til
skoven.
Samarbejdet med folkeskovs-konceptet har
suppleret og bakket op om et i forvejen stort lokalt borgerengagement i skovens
tilblivelse.
“Fra Aarhus kommune vil vi gerne takke for
alle træerne som borgere og virksomhederne så flot har doneret og samtidig
frigiver det midler til
kommende skovrejsningsprojekter til
grundvandsbeskyttelse i Aarhus Kommune”,
lyder det fra Peter Søgaard.

Erik Bachhausen
Formand for Spentrup Vandværk.
”Ved Spentrup vandværk blev vi begejstret da et
samarbejde med Randers Kommune og Folkeskov’s konceptet satte øget fokus på
vores grundvand her i Spentrup. Høgshøj Folkeskov blev plantet færdig med mange
lokale borgeres hjælp på skovens dag 4. maj 2014.
Høgshøj Folkeskov beskytter vores boringsnære
område, og med træerne købt af borgerne i Spentrup er der nu en stor bevidsthed
om at vi skal værne om vores rene drikkevand”

Peter Nordahn
Vandforsyningschef Verdo Vand A/S udtaler:
”Hos Verdo arbejder vi hver dag for at sikre og
forbedre vores drikkevand. Derfor er det oplagt at være med i projektet Oust
Mølle Folkeskov og andre kommende Folkeskove, da det er med til at sikre rent
vand til fremtidens generationer. Vi skal huske på, at det rene vand i hanen
ikke er en selvfølge. Vand er en vigtig ressource og noget vi skal passe på og
det er præcis det Oust Mølle Folkeskov er med til.
Samtidig er vi som vandforsyning med til at
skabe et rekreativt område for vores naboer og kunder, hvilket er en kæmpe
sidegevinst ved grundvandsbeskyttelsen”.

Frank Brodersen
Direktør i HOFOR – Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab – siger:
”Det er meget positivt, at borgere og
virksomheder kan medvirke til at beskytte vores dyrebare grundvand. Det er en
truet ressource, og initiativet vil øge borgernes interesse for at beskytte det
mod forurening. Som landets største vandselskab med mere end en million
forbrugere ser vi det som en vigtig opgave at sikre rent vand også til de
fremtidige generationer. Derfor samarbejder vi i flere områder omkring
etablering af nye skovområder gennem opkøb af jord ved vores vandboringer.
Plantning af ny skov på arealerne giver udover en permanent
grundvandsbeskyttelse nye rekreative muligheder og reducerer samtidig indholdet
af CO2 i luften.”

Randi Flensborg Jørgensen
Skov- og Landskabsingeniør, Randers Kommune,
Natur og miljø udtaler:
Growing Trees Network lægger et kæmpe arbejde i
hver enkelt folkeskov, hvor de er ude at støve virksomheder op, går i medierne
og generelt sparker døre ind med et gå på mod og en flid uden lige. Jeg synes
vi supplere hinanden rigtig godt, vi i kommunen har de faglige kompetencer,
hvordan gør man det med at rejse en skov og Growing Trees har et rigtig godt
kendskab til mennesker og psykologiske mekanismer, hvordan man får sparket gang
i og holdt momentum i en frivillig arbejdsgruppe.
Den store lokale opbakning ved et borgermøde i
Spentrup indebar, at vi nemt fik nedsat en meget engageret arbejdsgruppe, hvor
idrætsforeningen, skole og børnehave også er repræsenteret udover borgere og en
meget engageret Brugs. Udover at etablere en skov, sikre grundvandet og
etablere et rekreativt område med en sø, blev der efterspurgt en skoleskov hvor
vi kunne vise forskellige skovtyper og hvordan de udvikler sig med lys/skygge,
urtevegetation osv.– det vil sige et område kun med nåletræer, et bøgedomineret
og et med egeblandskov, forklarer Randi Flensborg Jørgensen og fortsætter, vi
har også lavet flere pladser med bålsted og der kommer borde/bænke op, noget som
både børnehave og skole kan bruge til udeundervisning, og spejdere og andre
borgere selvfølgelig kan have glæde af på alle døgnets timer. Ved etableringen
af Oustmølle Folkeskov i Randers havde vi et tilsvarene flot borgersamarbejde
med vandværk, beboerforening, lokale rideklub, virksomheder mfl. udført i
samarbejde med koncept Folkeskoven.dk

Området er også historisk på grund af den gamle
gravhøj; Høgshøj fra Bronzealderen. Området omkring gravhøjen kommer til at
blive fritliggende, og ud mod gravhøjen plantes en ”oldtidsskov” med træarter,
der var dominerende op gennem forhistorisk tid. Birke-fyrreskov fra
jægerstenalderen, en tættere lindeskov fra bondestenalderen herefter går skoven
over i elm, eg og til sidst bøg, som er den træart, der dominere i dag.

Troels Kærgaard Bjerre
Hydrogeolog og projektchef i VandCenter Syd
udtaler:
Grundvand er en sårbar og værdifuld ressource,
som vi i fællesskab skal beskytte. Det er derfor meget positivt og kærkomment,
at Growing Trees Network har skabt en model, der giver bl.a. virksomheder og
borgere mulighed for at bidrage til grundvandsbeskyttelse. Vi bifalder dette
innovative koncept, der formår at sætte skarp fokus på en vigtig indsats.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, Dansk Vand-
og Spildevandsforening udtaler:
”Skovrejsning har en dokumenteret positiv effekt
på kvaliteten af grundvandet. Growing Trees Network er i sit arbejde med til at
bevidstgøre om behovet for beskyttelse af vores drikkevand og samtidig engagere
befolkningen i indsatsen. Det arbejde afføder respekt og anerkendelse”.

I Danmark har vi stadig simpelt renset, rent
drikkevand i hanerne. Det skal vi kæmpe for at bevare!

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening anslår
at 10.000 hektar økologisk drevet jord vil beskytte de vigtigste boringsnære
arealer, enten som eng, landbrug eller skov.

En af vejene til målet er nye Folkeskove hvor
danskerne kan købe træer til plantning på kommunal- og stats jord over
grundvandsressourcer, og samtidigt hjælpe til mindre Co2 i atmosfæren.
Situationen er alvorlig for det danske grundvand. Vandværkerne har i de seneste
10-15 år lukket omkring 100 boringer om året på grund af forurening.

Skovrejsningsprojekter er en vigtig brik i at
sikre grundvandet mod forurening. Det er generelt dyrt at rejse skov, så vandforsyninger
og kommunerne vælger kun denne løsning i deres allermest følsomme
indvindingsområder. Disse områder har topprioritet i beskyttelsesarbejdet, men
fokus, vilje og midler mangler til at få beskyttet grundvandet.

Udfordringerne kalder på kvantespring for
fremtidens rene drikkevand i Danmark

Fakta:
1. Skovrejsningsprojekterne er vigtige for
vandforsyningerne i deres langsigtede arbejde med at beskytte grundvandet, så
vi fortsat har rent
drikkevand i vandhanen.
2. Der rejses for lidt skov i Danmark, hvis
regeringen vil nå sit mål om at fordoble det danske skovareal indenfor en
skovgeneration, jf. det
nationale skovprogram vedtaget af Regeringen i
1989.
3. Miljøministeriet har siden 2002 indgået mange
nye aftaler med vandforsyninger og kommuner om skovrejsning.
4. Miljøministeriet har i perioden 2000-2008
rejst 183 ha om året. Med det aktivitetsniveau vil det tage 35-40 år at indfri
de indgåede aftaler.
5. På finansloven for 2010 faldt
anlægsbevillingen til statslig skovrejsning m.v. 60 % fra 2009 til 2010.
6. Med det forventede aktivitetsniveau indenfor
statslig skovrejsning vil det nu tage over 50 år at indfri de indgåede aftaler
med
vandforsyninger og kommuner.

 

I Growing Trees Network, registrerer vi og oplever vi, at FN’s Verdensmål er set, anerkendt og forankret i virksomheder vi er i kontakt med. Det spændende er, at vi med FN’s Verdensmål som afsæt, fx med ønsket om rent drikkevand i verden, begynder at mødes i dialog, hvor tilgangene er forankret og åbningen til afsøgning af mulig fælles innovation der kan hjælpe er mere åben.

 

Efterskrift af Growing Trees Network

Kærlighedsbrev til vores natur, og vores
livsvigtige drikkevand.
”Tillykke til Danmark, tillykke til os alle sammen”.

Vi har nu alle muligheden for at gå en fælles
vej, hvor vi løfter i flok, til gavn og glæde for vores allesammens
natur?
– Men først kunne vi fra folkeskoven.dk godt
tænke os, at vi et øjeblik stopper op og ser tilbage på og genkalder os nogle
af de mange smukke og dejlige naturoplevelser, som du, vi og jeg helt sikkert
har haft i den danske natur med dens skiftende årstider. Måske har du din helt
egen foretrukne årstid?

Vi tager udgangspunkt i, at du, dine venner og
familie elsker naturen og dyrelivet, ligeså meget som vi gør. Og at I sikkert
også gerne vil have meget mere ny, flot, smuk, mangfoldig og levende natur,
både der hvor I bor, og i andre egne af Danmark- smukke fredfyldte åndehuller i
hverdagen, som I kan besøge, når I har lyst.
Vi mærker som mennesker af og til følelsen af,
at nu skal jeg simpelthen ud i naturen og trække noget frisk luft og mærke
plads og ro- og bare være.

Når jeg lige nu sidder og tænker på min
yndlingssæson i naturen, har jeg kontakt til hvordan jeg elsker, når der er
”forår i luften”J. Når vi oplever solen, der med sit smukke lys og sine stærke
stråler kommer tiltagende frem. Det livgivende lys, som vi hen over vinteren
har hungret efter. Fuglene kvidrer lystigt og det pibler frem med grønne skud
og spirer allevegne. Vi drages ud i naturen til haven, skoven, havet eller…?
-Så oplever vi, at folk smiler mere, og at vi nemt udtrykker taknemmelighed
over, at foråret nu er her. Vi bliver umildbare i sproget og taler om, alt det
skønne og smukke vi oplever. Vi snakker om forårets komme og vi føler os tæt
forbundet med naturen. Folk glædes og er taknemmelige og vi værdsætter den
umiddelbare begejstring, som folk viser og udtrykker. Det er så fedt og
berigende.
Vi oplever og føler, at det er så smukt, når vi
ser hvordan træer, buske og blomster vokser og folder sig ud- næret af solens
varme, regnvandet og jordens næring. Så har vores elskede natur beriget os med
endnu en smuk sæson, og vi mennesker næres med nye friske ideer, energi,
positivitet og øget foretagsomhed.

Vores natur bistår os med så meget, men aktuelt
har den desværre inderligt brug for vores hjælp til at kunne finde tilbage til
naturens naturlige kredsløbsbalance.

Heldigvis er der jo rigtig meget, som vi alle
kan gøre for at hjælpe naturen, dyrelivet og os selv via det liv vi lever og de
handlinger vi igangsætter.
Dagens gode nyhed er, at det nu er blevet muligt
for os alle at gøre en aktiv indsats for at bevare vores rene naturlige
drikkevand ved at plante nye Folkeskove over vores dyrebare
drikkevandsressourcer.
Træerne vil ligeledes optage Co2, så de over år
kan optage den Co2 vi udledte i år 1.
De kan plantes på kommunal- eller statsjord i
nye Fredsskove, som vi er sammen om at skabe.
Personligt er vi så glade og taknemmelige for at
det nu er muligt, at alle kan hjælpe naturen med plantede træer. Træernes
effekt vil hjælpe de kommende generationer men også fungerer som et aktivt svar
til de klimaforandringer vi aktuelt har.

Glade og taknemmelige skov hilsner

Til naturen, dyrelivet, og vi mennesker

Growing Trees Network Foundation, konceptet
Folkeskoven.dk

 

Relevant
information

Folkets og virksomheders træer gavner så folk i
Folkeskoven
www.folkeskoven.dk

Greve Folkeskov en del af Greve
Skov

Himmerig Folkskov en del af
Himmerig Skoven, Hinnerup, Favrskov Kommune

Oksbøl Folkeskov, en del af
Oksbøl Folkeskov, Nordborg, Als

True Folkeskov, en del af True
skov, True, Aarhus Kommune

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top