skip to Main Content

European Municipalities for Social Entrepreneurship – CBS forskningsprojekt

This article is available in english here

Center for Civilsamfundsstudier er i gang med en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor både kommuner og socialøkonomiske virksomheder i hele Europa bliver spurgt om udfordringer og muligheder i de nuværende rammevilkår for virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar.

CBS`s forskning tyder på, at kommuner og byer er nøgle aktører i forhold til at muliggøre og støtte social iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder på lokalt niveau.
Kommunerne hjælper sociale iværksættere med at skabe øget opmærksomhed omkring sociale forhold, at skaffe ressourcer og at implementere fælles programmer og indsatser.
For at kunne gå i dybden med denne forskning, forsøger CBS nu at finde interesserede aktører blandt kommuner over hele Europa, som er villige til at dele deres erfaringer med social iværksætteri samt de forhindringer, de har oplevet i forhold til at fremme feltet.
Resultatet af forskningsprojektet bliver en kort rapport som sætter focus på “best practices” og deler viden om effective indsatser, som kommuner kan sætte iværk for at løfte social iværksætteri i deres nærområder.

I marts 2018 organiserer CBS en conference i København om social iværksætteri, socialøkonomiske virksomheder og impact investeringer for at dele de første resultater af forskningsprojektet og for at lægge op til fremtidigt samarbejde med alktører i feltet.

Hvis du kender kommuner eller offentligt ansatte i Danmark eller kommuner i andre europæiske lande, som kunne have interesse i at være med i forskningsprojektet, må du meget gerne gøre dem opmærksom på projektet.
Interesserede kan udtrykke ønske om at deltage ved at udfylde dette online spørgeskema:https://www.surveymonkey.com/r/MunicipalitiesForSocialEntrepreneurship

Social
Socialøkonomiske virksomheder blive ofte karakteriseret ud fra deres sociale formål, en betydelig kommerciel aktivitet, inklusiv ledelse og en social håndtering af overskuddet. De har ofte et social eller et beskæftigelses formål f.eks. at skabe jobs til udsatte mennesker (social inclusion), et sundhedsmæssigt, et kulturelt eller et miljømæssigt formål.

De udfordringer som socialøkonomiske virksomheder står overfor er f.eks. manglende synlighed og general bevidsthed om konceptet, adgang til finansiering, manglende forretningskompetencer og at kunne redegøre effektivt for deres sociale effect.

Kommuner kan spille en vigtig rolle il forhold til at hjælpe socialøkonomiske virksomheder og sociale iværksættere med at blive bedre til at imødegå disse udfordringer.

CBS ønsker som en del af projektet at etablere en database hvor der indgår data fra gentagende observationer af de same forhold omkring socialøkonomiske virksomheder, så det bliver muligt at studere den effect kommuner kan have i forhold til udviklingen af social iværksætteri og socialøkonomiske virksomheder i deres nærområder.
CBS håber at det giver et bedre grundlag for at identificere tiltag som kommuner kan tage for at fremme det sociale iværksætteri.
Forskningsprojektet udføres af Copenhagen Business School (CBS) som en del af skolens 100 års jubilæum.

CBS er meget interesseret i at aktører kommer med kommentarer og feedback i forhold til projektet.

Kontaktperson for projektet er:
Felix Wittke
fwi.msc@cbs.dk 

Se også CBS´s præsentationsfolder for projektet her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top