skip to Main Content

Co-ops for 2030

Co-ops for 2030 er en kampagne, der skal lærer koooperativer mere om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, forpligte dem til at bidrage til at indfri verdensmålene og afrapportere deres fremskridt.

Kampagnen anerkender kooperative virksomheder, som en vigtig aktør i den private sektor i forhold til at indfri FNs Verdensmål, ved at skabe en mulighed for at kooperativer kan tilbyde sig selv som partnere med globale, nationale, regionale og lokale institutioner for at opnå bæredygtig udvikling.

Den kooperative forretningsmodel er baseret på etik, værdier og principper, der sætter medlemmernes behov og ambitioner over det enkle mål om maksimering af overskuddet. Gennem selvhjælp og empowerment, reinvestering i deres lokalsamfund og bekymring for trivsel for mennesker og den verden, vi lever i, skaber kooperativer en langsigtet vision for bæredygtig økonomisk vækst, social udvikling og miljøansvar.

På den måde ligger den kooperative bevægelses mål sig tæt op ad FNs vision for en bæredygtig fremtid, derfor er det også vigtigt at kooperativer frem til 2030 tilpasse deres arbejde efter verdensmål og indikatorer.

De kooperative virksomheders internationale organisation ”The International Co-operative Alliance” har blandt de 17 verdensmål, identificeret de mest relevante for kooperativer og grupperet dem i tre hovedaktionsområder: udryddelse af fattigdom, forbedring af adgangen til grundlæggende varer og tjenesteydelser og beskyttelse af miljøet. Kooperativer, der er aktive inden for fødevare- og landbrugssektoren, har en speciel mulighed for at udforske deres indflydelse takket være støtte fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO).

Inden for hvert indsatsområde er de relevante mål foreslået samt hvordan kooperativer kan forpligte sig for at nå målene. Samtidig er de relevante indikatorer for kooperativer foreslået så de kan følge deres fremskridt.

Kooperative virksomheder der har lyst til at deltage i kampagnen kan tilmelde sig og læse mere her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top