skip to Main Content

Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring

Verdensmålene – vor største mulighed og udfordring er en ny, lille og gratis bog skrevet af professor Steen Hildebrandt. Bogen giver et kort oprids af de muligheder og udfordringer, som FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling udgør både i et personligt og globalt perspektiv.

Steen Hildebrandt siger selv om bogen:

Verdensmålene er en vision; et løfte fra verdensledere til alle mennesker; en universel, integreret og transformativ vision for en bedre verden. Verdensmålene er et budskab om en vej til mere værdighed for alle mennesker på jorden. Verdensmålene er ikke kun FNs, men alle menneskers mål. Skal verdensmålene blive til virkelighed, skal alle mennesker bidrage.
Denne bog er et budskab om alle de muligheder, som verdensmålene repræsentere
”.

Om Steen Hildebrandt
Steen Hildebrandt, Ph.D., professor og adjungeret professor er medlem af adskillige bestyrelser og tænketanke, ligesom han er forfatter til flere bøger og artikler om ledelse, organisations og samfundsforhold.

Steen Hildebrandt har engageret sig personligt i dagsordenen omkring FNs Verdensmål. Han har holdt en række foredrag om emnet og er medlem af 2030 Netværkets koordinationsgruppe. 2030 Netværket er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, som arbejder for at  fremme FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.
Steen Hildebrandt har også bidraget til følgende bøger om Bæredygtighed og FNs Verdensmål:
Bæredygtig global udvikling – FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv
Vækst og Bæredygtighed
Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet

Steen Hildebrandt, trykkeriet Nørhaven i Viborg, der har trykt bogen og forlaget Systime, der har udgivet bogen, har alle arbejdet uden betaling.
Derfor kan bogen, så længe lager haves, rekvireres gratis hos Forlaget Systime på email: systime@systime.dk

Bogen kan downloades som PDF her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top