skip to Main Content

Vision and trends of social innovation for Europe

Vision and trends of social innovation for Europe er en ny rapport bestilt af EU Kommissionen, som ser på de resultaterne, der er opnået med den nuværende indsats indenfor social innovation og kommer med anbefalinger til den fremtidige udvikling af feltet.

Det europæiske samfund står over for dramatiske ændringer, og trods alle de fordele, der kan være ved innovationssamfundet, er det også en del af problemet. Her kan social innovation være en del af løsningen.
Social Innovation blev i europæisk sammenhæng lanceret i 2010 inden for Europa2020 programmet og har nu bredt sig i politik, praksis og forskning med en øget indflydelse på både økonomien og samfundet.

Rapporten tager udgangspunkt i de vigtigste resultater, hvad enten de er afledt af europæiske initiativer eller ej, og samtidig kortlægger den de vigtigste muligheder og initiativer, der er nødvendige for at drive social innovation frem til næste fase og dermed skabe et bedre samfund.
Rapporten tilbyder også en kritisk gennemgang af teorien omkring social innovation og illustrerer de vigtigste tendenser, der er med til at påvirke den nuværende og fremtidige udvikling med en række eksempler og anbefalinger til EU og alle andre interessenter for at fremme en innovation der centreret omkring mennesker, som er designet til og som fungere på systemniveau og er solidt indlejret i den almindelige politiske beslutningsproces.

Læs rapporten her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top