skip to Main Content

Nye Rødder: Aktivitetstilbuddet GROW

Med naturen som omdrejningspunkt, forbedrer Nye Rødder livskvaliteten for flygtninge og indvandrere, der skal etablere sig i Danmark. Målet er at give dem grobund for et selvstændigt, sundt og bæredygtigt livsgrundlag i deres nye rammer.

Teamet bag aktivitetstilbuddet er Lotta Wilson Bruun som er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed og Sasja Iza Christensen som er uddannet organisk psykoterapeut, familie terapeut og kunstterapeut. Begge bor de i det naturskønne økosamfund Hallingelille midt på Sjælland og det er heller ikke er tilfældigt at Hallingelille danner den perfekte ramme for den socialøkonomiske virksomhed Nye Rødder.

Baggrund
Nye Rødder er opstået i kombination af Lotta og Sasjas tidligere erfaringer med flygtningearbejde, deres uddannelsesbaggrund og deres kærlighed til naturen med dens helende virkning. Målgruppen for Nye Rødder er flygtninge, indvandrere og asylansøgere der maksimalt har været i Danmark i fem år. Den typiske deltager har problemer med stress, angst, andre fysiske og psykiske gener som følge af traumer forårsaget af flugt, krig og tortur. Lotta og Sasja oplevede begge at der mangler naturbaserede tilbud, hvor disse mennesker kan få bearbejdet disse traumer og opnå større forbindelse med selvet. Derfor tog de initiativ til Nye Rødder og derfor danner økosamfundet Hallingelille med dens natur, den helt perfekte ramme.

GROW – Grøn rehabilitering for traumatiserede flygtninge
To gange om året tilbyder Nye Rødder det 30 ugers forløb GROW, hvor der kan være op til 20 deltagere pr. Forløb. Deltagerne bliver tilknyttet tilbuddet igennem kommunen og målet er at deltagerne skal få det bedre fysisk, psykisk, socialt, og få styrke deres jobfærdigheder.

Igennem forløbet vil deltagerne lære om økologi samtidigt med at de bliver bedre til at tale og forstå dansk. Hos Nye Rødder kommer deltagerne nemlig til at interagere med borgerne i Hallingelille, hvilket giver en positiv oplevelse med fællesskabet, hvilket styrker dem socialt. Samtidigt forbedres sprogkundskaberne og en generel viden om samfundet i Danmark opnås.
En essentiel del af tilbuddet er, at deltagerne med naturen som medie, får viden om sund kost, samt hvordan man kan bruge sin krop på en sund måde, så deltagerne oplever at få det bedre i kroppen, sove bedre og slappe bedre af.

Udfordringer
På nuværende tidspunkt er der i Danmark en lovgivning, der vil have personer i job hurtigst muligt. Alle flygtninge ønsker også at komme i job hurtigt og heldigvis lykkes det for rigtig mange. Nogen af deltagerne hos Nye Rødder er dog eksempelvis torturofre eller analfabeter, hvorfor de har brug for ekstra støtte inden de er klar til jobmarkedet. De færreste flygtninge kan få det til at fungere på integrationsydelsen, men samtidigt er det ikke alle der kan tage et job med det samme. Derfor oplever Nye Rødder at skulle håndtere det ekstra pres deltagerne oplever ved at være fastlåst i en svær situation.

Succeshistorier med Grow
Til gengæld er det fantastisk at se, hvordan Nye Rødder gør en mærkbar forskel på deltagerne. Der er en oplevelse af at deltagerne blomstre, Hvorfor Nye Rødder også er med i et forskningsprojekt mellem Københavns Universitet og Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.
Forskningen undersøger hvorvidt og hvordan Naturbaseret Terapi og grønne aktiviteter i et landsbysamfund kan nedsætte deltagernes stressniveau, øge funktionsniveau, fremme håb, meningsfuldhed, tillid og sociale kompetencer, samt den enkeltes handlekraft til at starte et nyt liv tættere på arbejdsmarkedet.” (kilde: http://www.nyerodder.dk/projekter/grow)

Tidligere forskning viser nemlig at naturbaseret forløb har en positivvirkning på PTSD-ramte soldaterveteraner, hvorfor at det er muligt at det samme gør sig gældende her.
Fremtidsvisioner og råd til andre
En fremtidsvision for Nye Rødder er at udvikle og forbedre deres egne værksteder. Målet er at give deltagerne endnu stærkere kompetencer til at klare sig på jobmarkedet.

Derudover ønsker de at støtte andre økosamfund rundt omkring i landet, i at påbegynde lignende initiativer. Derfor må man gerne kontakte Nye Rødder for sparring. Har man en idé til et initiativ opfordrer Nye Rødder til at man søger penge på projekt-idéen, skaffer samarbejdspartnere eksempelvis kommunen, røde kors, jobcentre og mindre grønne virksomheder. Derudover har det været en fordel at bestå af et team med forskellige faglige baggrunde.

Hos Nye Rødder har de heller aldrig spillet med kortene tæt på hånden og har aldrig været bange for at dele ud af idéer, for som Sasja udtaler ”der kommer meget tilbage”.

Læs mere om Nye Rødder på: www.nyerodder.dk
Se video om Nye Rødder her

 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top