skip to Main Content

32 mio. kr. til social inklusion

Erhvervsstyrelsen har netop åbnet en ansøgningsrunde for projekter, der skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet bl.a. gennem indslusningsforløb i virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder.

Erhvervsministeren Brian Mikkelsen offentliggjorde fredag d. 3. marts, på et møde med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, at 23 millioner kr. fra EU’s socialfondsmidler skulle afsættes til udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Siden da er det lykkedes at få øget dette beløb til 32,2 mio. kr., som både skal fremme social inklusion gennem indslusningsforløb i virksomheder og udvikling af socialøkonomiske virksomheder.
Og nu har Erhvervsstyrelsen åbnet op for projektansøgninger.

Ifølge Erhvervsminister Brian Mikkelsen er en af de bedste veje til at blive en del af samfundsfællesskabet at få et arbejde. Han mener derfor, at vi skal blive endnu bedre til at finde måder at bringe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet – og henviser til, at der er masser af eksempler på, at det skaber værdi for både virksomheder, medarbejdere og samfundet, når socialøkonomiske virksomheder eller helt almindelige virksomheder arbejder med medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet. Undersøgelser har vist, at der er en årlig offentlig gevinst på mere end 100.000 kr., når en udsat ledig kommer i arbejde.

Målet med indsatsen er at støtte projekter, som kan få personer med svag eller ingen arbejdsmarkedstilknytning i job. Det f.eks. ske gennem indslusningsforløb, hvor borgeren får mulighed for at være på en arbejdsplads, at få afprøvet sine kompetencer og gradvist at øge sin tilknytning. Indslusningsforløb kan være et redskab i både almindelige og socialøkonomiske virksomheder.

Socialfondsindsatsen skal desuden styrke socialøkonomiske virksomheders forretningskompetencer og udviklingspotentialer, så de får bedre forudsætninger for at hjælpe udsatte ledige i job.
Den nye, landsdækkende indsats, der skal fremme social inklusion, skal være tilpasset eksisterende indsatser og regionale styrkepositioner. Derfor vil det blandt andet blive vægtet, at ansøgere kan sikre involvering og opbakning fra kommuner, erhvervslivet og relevante organisationer.

Ansøgningsfristen er 17. januar 2018.
Uddybende oplysninger findes i temabeskrivelsen, der er tilgængelig på https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/social-inklusion

Erhvervsstyrelsen holder informationsmøde om ansøgningsrunden torsdag den 14. december 2017 kl. 13.00 – 15.00. Mødet finder sted hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.
For spørgsmål vedr. ansøgningsrunden kan man kontakte:
Kommunikationsmedarbejder i Erhvervsstyrelsen Rikke Thøfner Angel, rikang@erst.dk, tlf.: 35 29 17 89.

Kilde: Erhvervsministeriet 

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top