skip to Main Content

Lotte vil ændre hvordan vi tænker indretning og design

Lotte Stærmose har en særlig evne til at spotte potentiale både når det kommer til indretning og mennesker. UPdesign ”version 2.0” er på trapperne, med større fokus på undervisning og foredrag, der skal få os til at tænke indretning anderledes.

Før Lotte Stærmose stiftede den socialøkonomiske virksomhed Updesign i Bryrup ved Silkeborg i 2014, har hun arbejdet en årrække med oplevelsesarkitektur, men også indenfor socialpædagogikken, blandt andet tre år på et bosted for psykisk sårbare. For selvom at Lotte er udannet indenfor arkitektur og kommunikologi, har hun en naturlig flair for at arbejde med mennesker, med diagnoser som skizofreni og ADHD. Derfor er Updesign opstået som en naturlig kombination af Lottes baggrund indenfor arkitektur, kommunikologi og hendes flair for mennesker.

Fokus på identitet, trivsel og sociale muligheder
UPdesign udfører indretninger for forskellige erhverv, messer, events og institutioner, blandt andet har UPdesign haft blåkors butikker, apoteker og frivilligcenteret i Silkeborg som kunder. Indretningen opstår I spændfeltet mellem kreativitet, tilgængelige ressourcer og håndværk, hvor designet skal inspirere til innovation, interaktion og nye tankemønstre hos de forskellige kunder. Målet med indretninger er at skabe større fokus på identitet, trivsel og sociale muligheder, der kan skabe merværdi der rækker langt ud over inventaret.

Potentialet i rum, materialer og mennesker
På alle områder skinner det igennem, hvordan Updesign konstant har blik for, hvordan samfundet og vilkårene for mennesker kan forbedres, igennem indretning og design: Alt økonomisk overskud hos Updesign geninvesteres til sociale formål og når Updesign indretter, er det blandt andet ud fra et miljøhensyn, hvor der spottes potentiale i materialer som andre har kasseret.

Lottes evne til at spotte potentiale kommer ikke blot til udtryk når hun arbejder med indretning og design, men også hos de folk hun ansætter. Lotte oplever at psykisk sårbare personer over 30 uden uddannelse, er en målgruppe der har det rigtig hårdt i samfundet.

Disse personer oplever hvordan venner og gamle skole kammarater omkring dem, både formår at tage uddannelse, få job og stifte familie, mens det selv er noget de som psykisk sårbare har svært ved”. Derfor sætter UPdesign en stopper for denne marginalisering, ved netop at ansætte denne målgruppe.

Taler du til den skitzofrene, svarer den skitzofrene. Taler du til den ambitiøse svarer den ambitiøse. Taler du til den raske, svarer den raske” – Der er noget raskt i alle mennesker udtaler Lotte, hvorfor hun sagtens kan finde potentiale og kompetencer hos alle mennesker.

Siden UPdesign begyndte at ansætte psykisk sårbare personer, har succeshistorierne også været mange. Engang havde Silkeborg kommune spurgt om de måtte give Updesign et besøg. Lotte troede at der måske ville komme to personer forbi, men til stor overraskelse havde Silkeborg kommune både inviteret politikere og Gribskov kommune med til besøget. De ville alle have indsigt i hvorfor Updesign fungerer så godt.

Spørger man Lotte hvorfor Updesign fungerer så godt, er det fordi Updesign taler direkte til mennesker og ikke om mennesker.

En tidligere flexjob-ansat havde grundet sin diagnose med bipolar sygdom, mange indlæggelser og problemer med angst, af frygt for at få anfald i forbindelse med sygdommen.
Efter at have været ansat hos Updesign har han i dag genfundet sin styrke, hvorfor han er blevet ansat på almindeligt vilkår hos en virksomhed, hvor han arbejder med grafisk design. En anden ansat gik fra at være ekstremt introvert, til på eget initiativ at tage ordet i større forsamlinger, når de var afsted til møder.

Updesign version 2.0 – Tænde gnist i folk
Inden for det næste år vil Updesign sætte større fokus på opgaver indenfor undervisning, foredrag og workshops, hvad Lotte kalder ”Updesign version 2.0”.
indretningen skal tænde en gnist i folk”, er ét af mantraerne som Updesign arbejder ud fra, når der indrettes. Updesign er særligt interesserede i at skabe indretningerne, på institutioner, skoler, bosteder eller lign., da “sociale indretninger” kan skabe merværdi der rækker langt udover inventaret og atmosfæren.

Derfor er Lotte også særligt begejstret for snart at skulle afholde en teambuilding-workshop for personalet på et plejehjem. Workshoppen skal føre til en indretning på plejehjemmet, hvor personalet inddrages i idéfasen og udførelsen, hvilket giver ejerfornemmelser over projektet. ”Når vi afleverer et projekt skal vores kunder føle stolthed og ejerskab. Det er “deres” design og “deres” rum.

Læs mere om UPdesign på: www.updesign.dk og Facebook

Kontakt: Lotte Stærmose
Tlf: 30649686
Mail: Lottestaermose@hotmail.com

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top