skip to Main Content

Læs master i Socialt Entreprenørskab på RUC

Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab starter nyt hold februar 2018. Der er ansøgningsfrist d. 22. november 2017.

MASTER I SOCIALT ENTREPRENØRSKAB
Masteruddannelsen tilbyder læring i socialt entreprenørskab. Den 2-årige deltidsuddannelse henvender sig til medarbejdere i organisationer og virksomheder samt selvstændige, som arbejder med eller gerne vil arbejde med social innovation. Uddannelsens primære formål er at bidrage til et kompetenceløft for aktører i den tredje sektor, og yder derigennem bidrag til udviklingen af sektorens institutionelle kapacitet som en væsentlig faktor i udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Socialt entreprenørskab foregår i dag i høj grad i et tværsektorielt ”farvand”, der også inddrager aktører i offentlige instanser og det private erhvervsliv. Uddannelsen sætter de studerende i stand til at analysere den aktuelle situation og de kommende udfordringer i en større samfundsmæssig sammenhæng, såvel som på et konkret organisatorisk niveau.

MSE uddannelsen præsenterer teoretisk, empirisk og praktisk viden om socialt entreprenørskab, de virksomhedstyper og organisationer, der associeres med feltet og de velfærdstemaer, som i dag udfordres. Den formidler viden om, hvordan den tredje sektors innovative styrke kan fastholdes, samt hvordan strategisk planlægning, kompetenceudvikling, evaluering og partnerskaber kan professionalisere området. Uddannelsen har en tværsektoriel og tværfaglig karakter.

Målgruppe
Uddannelsen giver kompetencer og kvalifikationer til aktører, der arbejder med social innovation i forpligtende og ligeværdige partner-skaber.

• Ledere, konsulenter og frivillige som arbejder med udviklingsprojekter inden for det sociale område, beskæftigelse, byudvikling, miljø og sundhed
• Professionelle, som sidder tæt på private og offentlige organisationers strategiske niveau, som arbejder med innovation med socialt sigte.
• Udviklingskonsulenter i kommuner og andre offentlige organisationer samt civilsamfund
• Ledere og konsulenter i private virksomheder, som arbejder med at udvikle virksomhedernes sociale engagement og profil, herunder lokal social ansvarlighed og Corporate Social Responsability.

Grundpiller i uddannelsen
Der er udviklet 3 grundpiller i uddannelsen

• Teoriblokke
• Arbejds- og analysemetoder i egne projekter
• Casestudier

Arbejdsmetodens overskrifter er projektarbejde og tværfaglighed. Der veksles mellem foredrag, forskellige interaktive undervisningsfor-mer, og kompetent vejledning i forbindelse med de studerendes projektarbejde, og studier af praktiske eksempler på socialt entreprenørskab. Casen indtager en central plads i undervisning.

Uddannelsen giver en indføring i nyere samfundsforskning og teori-dannelse inden for feltet – socialt entreprenørskab – både i dansk og international sammenhæng. Den giver et kompetenceløft, som i vis-se tilfælde har vist sig at bringe iværksætterønsker til handling, i andre tilfælde skabt større grundighed, bedre overblik og forståelse af den større sammenhæng, hvori den enkelte organisation fungerer.

Deltagergebyr
Uddannelsen er en deltidsuddannelse, som kører over 4 semestre i alt i 2 år og koster 18.500 kr. pr. semester, i alt 74.000 kr.

Adgangskrav
Forudsætningen for optagelse er en lang eller mellemlang uddannelse og 2 års relevant erhvervserfaring.

Hvad siger tidligere studerende om uddannelsen?

”Som udpræget praktiker med lang – og til tider et fysisk opslidende erhverv – er det en gave at få lov til at fordybe sig i et deltidsstudie på 2 år. Det giver en helhedsforståelse af samfundsudviklingen i videnssamfundet med dets nye udfordringer, og ”det sociale entreprenørskabs” muligheder for at bidrage til løsningen af disse udfordringer. Hvad kan man så fagligt bruge en master i socialt entreprenørskab til, når man efter en endt revalidering på ny kastes ind i det hvirvlende jobmarked? Man bevarer selvfølgelig roen og overblikket og ser nye muligheder.”

Ella Hilker
Sygeplejerske og social entreprenør
Haverefugiet, Sorø
www.haverefugiet.dk
MSE Master 2010

”Uddannelsen har fået mig til at tænke mere innovativt og klædt mig bedre på til at stå i spidsen for sociale virksomheder. Og at være bedre til at skabe positiv forandring for udsatte grupper”

Brian Sørensen
Café Kaffegal og ChangeMakers
Direktør og social iværlsætter
http://changemakers.dk/resultater/
http://cafekaffegal.dk/
MSE Master 2010

”På det personlige plan har jeg gang på gang følt mig provokeret og tvunget til virkelig at finde ud af hvorfor, hvad og hvordan. Desuden er jeg blevet bedre til at gennemskue ’dårlige’ argumenter, og blive ved med at ’grave’ til sagens kerne dukker op, og alle vinkler er afdækket. Rent arbejdsmæssigt har uddannelsen betydet, at nye tiltag iværksættes oftere og langt mere gennemreflekteret end tidligere. Jeg har desuden fået en del konkrete redskaber og viden til forhandling med alle former for instanser. Min fortalervirksomhed er blevet skarpere, idet diskussionerne og litteraturen på studiet har øget min viden markant.”

Joan Münch
Frelsens Hær,
Territorial koordinator, Schweiz
MSE Master 2010

Yderligere information hos:

Gurli Jakobsen, master-koordinator, gurlij@ruc.dk

Katia Dupret. Uddannelsesleder, lkatia@ruc.dk

Lene H. Hansen, sekretær: lhh@ruc.dk

Læs mere og find ansøgningskema på: http://www.ruc.dk/mse

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top