skip to Main Content

Undervisningsmateriale skal hjælpe lokalsamfund med at indfri FNs Verdensmål

Gaia Education og UNESCO har lanceret ‘SDG Community Implementation Flashcards’ og undervisningsforløbet ‘SDG Training of Multipliers’ i en indsats for at indfri FNs Verdensmål.

Gaia Education er en af de initiativerne den dansk canadiske forretningsmand Ross Jackson har etableret for at understøtte en bæredygtig udvikling.

Gaia Education har siden 2005 tilbudt forskellige undervisningsforløb og undervisningsmaterialer om bæredygtig udvikling.
Sidste skud på stammen er ”SDG Community Implementation Flash Cards” og undervisningsforløbet ”Achieving the Global Goals — One Community at a Time”

SDG Community Implementation Flashcards

“SDG Community Implementation Flash Cards” indeholder mere end 200 spørgsmål struktureret i de fire dimensioner af bæredygtighed, som Gaia Education arbejder med (social, økologisk, økonomisk og verdenssyn).
Kortene kan anvendes i forskellige workshops, hvor deltagerne udforsker de fire dimensioner for hvert af de 17 Verdensmål i mindre gruppesamtaler, som gør det muligt for dem, i et samarbejde at finde løsninger og handlinger der er rettet mod at indfri Verdensmålene på en måde, der er relevant for dem og deres lokalsamfund. På den måde tilbyder kortene en mulighed for effektivt at skabe lokalt ejerskab overfor Verdensmålene og derfor også lokal deltagelse i at indfri Verdensmålene.

Der er 61 kort i hvert sæt: 3 kort med forskellige spørgsmål til hver af de 17 Verdensmål (51 kort i alt), 2 kort der muliggør samtaler om historien om FN’s arbejde for bæredygtighed, 1 om Gaia Education, 3 om baggrunden for Verdensmålene, 1, der viser alle 17 SDG’er i deres helhed, 1, der specifikt omhandler behovet for systemisk integration af Verdensmålene, 1 på UNESCO’s køreplan for ESD (Education for Sustainable Development) og 1, der beskriver en halv og hel dags workshopoversigt i forhold til, hvordan man kan bruge kortene med forskellige grupper af interessenter.

“Achieving the Global Goals — One Community at a Time” er et forløb, der er designet til at undervise spredningsagenter (multipliers) ved at oplære dem i at facilitere lokale dialoger om hvordan man kan implementere Verdensmålene og deres 169 delmål på lokalt og regionalt plan på en måde, der er omhyggeligt tilpasset det enkelte steds bio-kulturelle egenart.

Undervisningsformen i smågrupper og baseret på spørgsmål engagerer lokalsamfund i en proces, som kan være med til at vende hele opfattelsen af Verdensmålenene, som noget der er bestemt ovenfra, til faktisk at blive meningsfulde projekter, der er lokalt relevante og som kan implementeres af lokalsamfundene selv.

FNs Verdensmål
FNs Verdensmål er resultatet af den største konsultationsproces, der nogensinde blev afholdt i FNs historie. Mere end en million mennesker og en “ekspertgruppe” på over 3000 deltagere fra over hundrede lande og seks kontinenter har bidraget med at skabe de 17 Verdensmål på vegne af hele menneskeheden. Det giver de Verdensmålene stor legitimitet.

Læs mere om FNs 17 Verdensmål på: www.verdensmaalene.dk

“SDG Community Implementation Flash Cards” kan købes her

Kilde: Medium og Gaia Education

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top