skip to Main Content

Kadetten

Den 7. august åbnede den socialøkonomiske virksomhed Kadetten dørene op, for de første ”kadetter”. Målsætningen er at skabe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med særlige behov.

Engang var det karakteristiske gule hus ved Kronborg Slot en løjtnantskole, hvor kadetter blev uddannet til officerer. Efter at den gule bygning har stået tom i årevis, så Lene Lissau potentiale i at genetablere stedet som en socialøkonomisk virksomhed.
Lene Lissau er forhenværende leder og uddannelseschef hos den socialøkonomiske virksomhed Kilden i Esrum Kloster, hvorfor hendes kendskab og evne til at spotte et potentiale er solidt funderet i kompetencer og erfaring.

Med ophav i områdets historiske DNA og fortællingen om de forhenværende kadetter på løjtnantskolen, danner den gule bygning nu rammen for uddannelse og beskæftigelse til de nye kadetter.

Meningsfuld uddannelse og beskæftigelse
Kadetten består af to spor, henholdsvis uddannelsesforløb og praksisnære arbejdspladser. Der tilbydes et 10. og 11. skoleår, STU uddannelse, afklaringsforløb samt støttet beskæftigelse. I forhold til arbejdspladser kan kadetterne arbejde indenfor områderne køkken, café og service, gartneri og friluft samt produktion.

Mere specifikt er Kadetten beliggende i Kronværksbyen som huser alt fra kunstnere til iværksættere og erhvervsdrivende. Det er dog også kombinationen mellem de mange muligheder området råder over, samt det historiske vingesus, at Lene Lissau så et potentiale i at drive en socialøkonomisk virksomhed her.

Når nye virksomheder flytter ind i den gule bygning, indgår det i ”pakken” at de unge kadetter står for arbejdsopgaver som at drive caféen, frokostordningen, rengøring samt klargøring af lokaler med mere. Med andre ord, er der et væld af arbejdsopgaver de unge kadetter skal administrere og udføre, hvor arbejdsopgaverne tildeles efter den enkeltes kompetencer og drømme.
Kadetten bidrager ligeledes til en formidling af Kronborg Slots historie, eksempelvis igennem retterne der serveres i caféen, brødet der bages og det der høstes i soldaterhaverne. Udover dét vil kadetterne deltage i kulturelle arrangementer som Kronborgs renæssancefestival eller Sundtoldsmarkedet i Helsingør.

Kadetten

Hvem er kadetterne?
Fra særlige behov til særlige kompetencer
Kadetterne er eksempelvis psykisk sårbare personer, personer med funktionsnedsættelse eller diagnoser som ADHD eller autisme/asperger. Spørger man Lene Lissau hvem kadetterne er, svarer hun ”Det er søde, sprøde unge, der har brug for støtte og anerkendelse til at finde selvtilliden og troen på sig selv frem”. Alle mennesker har kompetencer og kvalifikationer som de kan bidrage med på en arbejdsplads, det er derfor Kadettens vision at støtte de unge i at udvikle deres særlige kompetencer, fremfor at fokusere på deres særlige behov.

Målsætning og krav
Det er en målsætning at kadetterne skal kunne rustes til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor bliver den enkelte kadets sag taget seriøst. På individ-niveau arbejdes der ud fra individuelt fastlagte skriftlige mål- og handleplaner, derudover foretager kadetten løbende pædagogisk resultatmåling samt tilfredshedsundersøgelser af virksomheden.
Hos kadetten er det også vigtigt at fungere som bindeled mellem virksomheder og den unge kadet. Målet er at sikre at den unge ”ikke forsvinder i systemet”, hvis et erhvervsforløb går skævt eller helt tabt. Kadetten er et sikkerhedsnet for de unge, hvor der altid gives tryghed og sparring, samtidig med at Kadetten er i dialog med relevante virksomheder.

Hos kadetten ved de, at alle mennesker har kompetencer og noget at byde ind med, derfor er der også krav til de unge om at udvikle sig og skabe resultater. Det lyder måske hårdt, men det handler i bund og grund om at Kadetten tror på dem. De unge kadetter får alt den nødvendige støtte og tryghed de har behov for og resultaterne skabes selvfølgelig på den enkeltes præmisser.

Kadetten

Yderligere informationer
Kadetten drives under en erhvervsdrivende fond som socialøkonomisk virksomhed og er dermed en del af en anderledes virksomhedsform.

Det betyder, at de tjener penge på almindelige markedsvilkår, men bruger størstedelen af deres overskud til at skabe uddannelse og beskæftigelse for unge og voksne, der har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialøkonomi skal dog ikke forveksles med frivillighed, da de benytter samme forretningsprincipper og arbejder under samme betingelser som traditionelle virksomheder. Præcis som dem har de et ønske om at tjene penge, ligesom de har klare forventninger til både personale og medarbejdere (Præsentation af Kadetten)
Kontakt informationer: Du er til enhver tid velkommen til at skrive eller ringe til kadetten. Ønsker du at komme på besøg, ønsker de at man laver en aftale først.

Læs mere om kadetten på: www.kadetten.dk
Eller www.facebook.com/kadetten.dk

Leder af Kadetten:
Lene Lissau
email: Lene@kadetten.dk
tlf: 25118434

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top