skip to Main Content

Café Ingeborg – fra underskud til socialøkonomisk succes

Sociale Entreprenører i Danmark har taget en snak med Anne Woergaard, lederen af Café Ingeborg, om hvordan et økonomisk underskud blev omformet til succes efter at caféen gentænkte sit koncept med fornyet ambition om at skabe social værdi.

Café Ingeborg er et politisk besluttet projekt, der åbnede i 2011 i forbindelse med det nye ældrecenter Knud Lavard Centret i Ringsted. Caféen gav det første år underskud, da det mod forhåbning primært blev anvendt som personalecafé. Ældreudvalget skulle derfor træffe en beslutning om enten at lukke caféen, eller at få vendt de røde tal. Heldigvis blev kampen taget op og med konceptet ”Glad Mad – Gladere Ældreliv” blev der sat en værdimæssig ramme for caféen. Nemlig at bidrage til et gladere ældreliv, ved at løfte kvaliteten på maden ved anvendelse af friske råvarer, i mad produceret fra bunden. Café Ingeborg skulle også skabe meningsfuldt beskæftigelse for de særlige medarbejdere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Fra otte til 63 medarbejdere
Siden konceptet blev lanceret for seks år siden, er Café Ingeborg vokset fra at have otte tilknyttede medarbejdere til at have 60. Man måtte hurtigt indse at efterspørgslen var blevet så stor, at produktionen ikke kunne følge med. I dag har café Ingeborg dog også udvidet sine arbejdsopgaver og skaber værdi på kommunernes ældrecentre, på andre områder end at producere kvalitetsmad.

De særlige medarbejdere varetager serviceopgaver indenfor eksempelvis sundhed og træning eller til at varetage bløde omsorgsopgaver, som at tage et spil LUDO med de ældre, eller at brygge en kopkaffe og læse dagens avis højt. Et af deres mere populære services er at tilbyde håndmassage til de ældre, samtidigt med at der gives en sherry og et stykke chokolade.

Succes igennem entreprenøriel bricolage
Spørger man Anne Woergaard hvordan Café Ingeborg er blevet en succes, er en af årsagerne bricolage.
I Bricolage tager man udgangspunkt i de eksisterende og tilgængelige ressourcer. Det fremhæves at vækst og udvikling er (næsten) ubegrænset, da ressourcer kan kombineres og bruges på nye og innovative måder ved hjælp af denne ”bricolage proces” (Martin Senderovitz – Entreprenøriel ledelse og virksomhedsvækst).
Med andre ord har Café Ingeborg skabt socialværdi grundet sin evne til at skabe de rette konstellationer, ud fra tilgængelige ressourcer. Som benævnt er der 63 ansatte hos Café Ingeborg og det er kombinationen af disse individers forskelligartede baggrunde og kompetencer som er caféens store styrke.

Derfor irriterer det også Anne Woergaard hvis man begynder at spørge ind til målgrupper. Hos Café Ingeborg anskues personer som et unikt individ, der hverken skal inddeles i en målgruppe eller puttes i en kasse. Man ser på den enkelte persons kompetencer fremfor svagheder og så er det op til café Ingeborg at støtte individet i, at disse kompetencer kommer i spil.

Café Ingeborg

Interaktionen mellem de to forskellige, men begge marginaliserede grupper – de ældre og de særlige medarbejdere er også en konstellation der skaber gensidig gavn og glæde. Medarbejdernes selvværd styrkes, ved at deres kompetencer kommer i spil i arbejdet med de ældre, om det så er at tilberede kvalitetsmad eller tilbyde håndmassage. De ældre kan samtidigt nyde godt af det ekstra liv og omsorg som medarbejderne bidrager med.

Målsætning og vision
For Café Ingeborg er det en målsætning at medarbejderne kan få styrket deres kompetencer i sådan en grad, at der kan foretages en ”paragrafglidning”, så medarbejderne går fra at være indbefattet af paragraf 103 til at kunne blive ansat i skånejob eller et ordinært arbejde. Derfor er arbejdsopgaverne hos Café Ingeborg altid rettet mod at styrke medarbejdernes erhvervsmæssige kompetencer.

Café Ingeborg

Anne Woergaard håber at flere kommuner i fremtiden vil gå i kast med et koncept som Café Ingeborg. Hun påpeger at ældreområdet har kæmpe udfordringer i forhold til at skulle kunne tilbyde kvalitetsmad til de ældre og derfor bør kommunerne turde tænke innovativt og kæde tingene sammen som Café Ingeborg har gjort det. Hun anbefaler at man starter småt, ikke skriver for meget ned og har for travlt med at konceptualisere. Det vigtigste er, at man har de værdimæssige rammer i orden og at man så går i gang og lader tingene vokse.

Kontaktinformationer:
Café Ingeborg tager gerne ud og fortæller. Man er også velkommen til at besøge Café Ingeborg.

Café Ingeborg
Eksercerpladsen 1
4100 Ringsted
Leder: Anne Mikkelsen email: ami@ringsted.dk
Café Ingeborgs hjemmeside: ringsted.dk/cafe-ingeborg-0

 

Yderligere informationer

Café Ingeborg drives efter Servicelovens § 103 samt rammerne for praktik, arbejdsafklaring og job på særlige vilkår i Lov om aktiv beskæftigelse. Loven ændres løbende og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk

Caféen har 10 pladser til virksomhedspraktikker og caféens overskud går til optimering af køkkenet samt de nuværende 10 ansættelser i små fleksjob stillinger.

Rapport om Café Ingeborg: Bonnie V.R Doktor har udarbejdet rapporten ”Værdilederskab og bottom-up funderet inklusion i en innovativ offentlig produktionspraksis”, hvor du kan læse mere om Café Ingeborgs succes.
Rapporten kan downloades her

 

Læs også artiklen: Værdibaseret ledelse er nøglen til succes for en særlig arbejdsplads: Vi gør det, der virker

 

Entreprenøriel Bricolage – kilde: Det Danske Ledelsesakademi

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top