skip to Main Content

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse

Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse er en ny bog af professor Thomas P. Boje, som ser på udviklingen og de aktuelle vilkår for civilsamfund og medborgerskab.

Bogen analyseres udviklingen og de aktuelle vilkår for civilsamfund og medborgerskab, og hvordan borgerne gennem aktiv og aktivistisk deltagelse sikres reel og demokratisk indflydelse.

I den forbindelse indeholder bogen kapitler om betydningen af medborgerskab i forhold til inklusion, deltagelse og medborgerskab ligesom begrebet ”social kapital” gennemgås grundigt i et kapitel hvor det bl.a. diskuteres om social kapital bidrager til inklusion og sammenhængskraft. Bogen indeholder også et afsnit om forskellige former for frivillighed, hvor det bl.a. diskuteres om frivillighed kan betragtes som aktivt medborgerskab eller ulønnet arbejdskraft.

Bogen lægger vægt på, at civilsamfundet spiller en central rolle i et aktivt frigørende, ligeværdigt og involverende demokratisk samfund, og at det er helt afgørende for etableringen af sociale netværk og sikringen af sammenhængskraft i samfundet.

På samme måde er medborgerskabet og de rettigheder og pligter, som er knyttet til det en forudsætning for borgernes inklusionen i samfundet og dermed for deres deltagelse i økonomiske, sociale og politiske relationer.

Bogen peger på, at der de seneste årtier har der været et øget fokus på borgerinddragelse og deltagelse i frivillige foreninger og aktiviteter samtidig med at vi også har oplevet et øget pres på velfærdsstaten. Derfor er civilsamfundets organisationer og borgernes deltagelse blevet endnu mere nødvendige ingredienser i et velfungerende samfund.

Thomas P. Boje er professor i sociologi på Roskilde Universitet og en af Danmarks ledende forskere i civilsamfund og frivillighed.
Bogen bygger på hans forskning gennem de seneste 10-15 inden for civilsamfund, frivillighed og medborgerskab og hans erfaringer fra samarbejde med kollegaer i frivillighedsmiljøet.

Alt i alt en grundig, nyttig og informativ bog, der er aktuel for alle, der arbejder med initiativer i civilsamfundet, inddragelse af borger og frivillighed.

Fakta:
Forfatter: Thomas P. Boje
ISBN: 9788741261768 (Bog)
ISBN: 9788741262031 (i-bog)
Udgivelsesdato: 23. maj 2017
Udgave: 1
Bogen er på 360 sider og kan købes på Hans Reitzels Forlag: Klik her!

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top