skip to Main Content

Socialt arbejde i udsatte boligområder

Socialt arbejde i udsatte boligområder er en ny lærebog til studerende og fagprofessionelle, der skal arbejde med boligsociale indsatser. Bogen udkommer d. 21. Juni 2017.

I faglige og politiske kredse har der i mange år været fokus på udsatte boligområder, og både i forhold til økonomisk og sundhedsmæssig udsathed, integration, forebyggelse af kriminalitet, uddannelse og byrumsmæssig udvikling foregår der en omfattende indsats.

Bogen giver dels en historisk og aktuel oversigt boligsociale udfordringer og indsatser, dels en præsentation af, hvordan de boligsociale indsatser udføres i praksis.
Bogen indeholder bl.a. en analyse af det boligsociale arbejde, og hvordan man kan forstå dets resultater og de barrierer dette arbejde møder af Linda Lundgaard Andersen og Helle Hygum Espersen.

Socialt arbejde i udsatte boligområder er redigeret af Louise Glerup Aner og Birgitte Mazanti.

Louise Glerup Aner er grundlægger af konsulentvirksomheden Naboskaber, og Birgitte Mazanti er leder af Center for boligsocial udvikling. De har begge i mange år forsket og undervist i boligsocialt arbejde og byudvikling.

FAKTA:
Titel: Socialt arbejde i udsatte boligområder
Redaktører: Louise Glerup Aner, Birgitte Mazanti Christensen (red.)
ISBN: 9788741264967 (Bog)
Udgivelsesdator: 21. juni 2017
Bogen er på 250 sider og kan købes hos Hans Reitzels Forlag her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top