skip to Main Content

Frivillighed 2017 – Meningsfulde fællesskaber

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK inviterer igen i år til en national frivillighedskonference d. 6. September 2017 i Odense.

Konferencen er rettet mod de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stadigt stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som element i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Årets konference har overskriften ”Meningsfulde fællesskaber”, som hentyder til at frivillighed ikke kun skal ses i et lys, hvor frivillige bidrager til en konkret, veldefineret opgaveløsning. Det er vigtigt at samarbejdet med civilsamfundet og frivillige også handler om at skabe eller styrke fællesskaber for udsatte , da de er et vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion.
Det er først og fremmest mening der giver mennesker lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde. Så der er brug for at skabe rum for nye fællesskaber, social innovation og nye muligheder for deltagelse.

I den anledning sætter konferencen fokus på spørgsmål som: Hvordan skabes dette rum? Hvem gør det? Gør man det sammen, på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere? Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab? Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement, og for den værdi det repræsenterer i sig selv?

På årets konference kan man bl.a. opleve:

• Linda Lundgaard Andersen, professor på RUC

• Johannes Andersen, lektor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet

• Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet.

Læs mere om konferencen her

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top